Списак издатих закључака о одбацивању захтева за 2015. годину

 

Списак  издатих  закључака о одбацивању захтева  за  март, април,  мај, јун, јул, август, септембар.

октобар 2015. и јануар 2016.  године

Ред. број

Број предмета

Назив инвеститора Захтев и локација изградње Намена објекта Датум

+

1 351-43/2015-04 Бозољац М. Славица из Лесеноваца Грађевинска дозвола за објекат на кат. парц. бр. 2996 КО АЛЕКСАНДРОВАЦ реконструкција и промена намене 03.03.2015. г. open-file-icon
2 351-46/2015-04 Пантић М. Радивоје из Трстеника Грађевинска дозвола за објекат на кат. парц. бр. 3121/2 КО АЛЕКСАНДРОВАЦ надзиђивање спрата и поткровља 10.03.2015. г. open-file-icon
3 351-15/2015-04 Eлектродистрибуција Крушевац Употребна дозвола за обј. бр. 2  кп. бр. 694 КО Стањево постројење 10 КВ у пост. ТС 110/35/10 КВ Александровац 20.03.2015. г. open-file-icon
4 351-16/2015-04 Електродистрибуција Крушевац Употребна дозвола за кабловски вод  кп. бр. 694 КО Стањево Кабловски вод 10 КВ извода из новог постројења 10 КВ у ТС 110/35/10 КВ Александровац 20.03.2015. г. open-file-icon
5 351-8/2015-04 Електродистрибуција Крушевац Изградња кабловског вода за кп. бр. 3450 КО Александровац напојни вод 1 КВ из ТС 10/0,4 КВ 25.03.2015. г. open-file-icon
6 351-60/2015-04 Само Рад ДОО Александровац Употребна дозвола за магацин на кат. парцели бр. 672/4 КО Стањево магацин за смештај машина 30.03.2015. г. open-file-icon
7 351-165/2015-04 Енергорама ДОО Београд Исмена реш.о грађ. Дозволи кп бр 4763 и 4152/6  КО Јелакци Мини хидро ел. „Кнежевићи“ 03.06.2015. г. open-file-icon
8 351-19/2015-04 ТЕЛЕКОМ  СРБИЈА, Београд Објекат на кп бр 3348 КО Александровац уградња гасних инсталација 25.05.2015. г. open-file-icon
9 351-60/2015-04 Само Рад ДОО Александровац Употребна дозвола за магацин на кат. парцели бр. 672/4 КО Стањево магацин за смештај машина 02.07.2015. г. open-file-icon
10 351-187/2015-04 Пантић М. Радивоје из Трстеника Грађ дозвола за надградњу спрата и поткр кп. бр. 3121/2 КО Александровац објекат угоститељства 17.07.2015. г. open-file-icon
11 351-194/2015-04 Греен Повер ДОО Брус Употребна дозвола за МХЕ Скачак-Плеш кп 3081КО Плеш кп 1128 699 688 КО Грчак МХЕ Скачак-Плеш 22.07.2015. г. open-file-icon
12 351-195/2015-04 Греен Повер ДОО Брус Употребна дозвола кп 688 1128 1129 785/1 КО Грчак прикључни вод 10 КВ за МХЕ 22.07.2015. г. open-file-icon
13 351-212/2015-04 Греен Повер ДОО Брус Употребна дозвола за МХЕ Скачак-Плеш кп 3081КО Плеш кп 1128 699 688 КО Грчак МХЕ Скачак-Плеш 25.08.2015. г. open-file-icon
14 351-238/2015-04 Енергорама ДОО Нови Београд Употребна дозвола за МХЕ Кнежевићи кп 4763, 4152/6 и 4778 КО Јелакци МХЕ Кнежевићи 20.10.2015. г. open-file-icon
15 351-295/2015-04 Угринић Миломир из Александровца Употребна дозвола  на кат. парцли број 3274/1 КО Александровац пословни објекат 08.01.2016. г. open-file-icon

 

Print Friendly, PDF & Email