мар 27

Oбавештење у вези издавања дозвола за кретање ван времена прописаног наредбoм о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

Захтев за издавање дозвола за кретање у периоду од 17:00 – 05:00 часова ујутру тј. ван времена прописаног ограничењем, привредни субјекти подносе преко Министарства привреде, на електронску адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs.

Образац – табела коју треба попунити налази се у прилогу. 

Све примљене захтеве Министарство привреде прослеђује Министарству унутрашњих послова, које финално цени оправданост поднетих захтева.

Обзиром на комплексност процедуре обраде података и броја примљених захтева, сви привредни субјекти требали би имати разумевања у очекиваној брзини одговора.

 ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Обавеза послодавца је да сваком запосленом изда радни налог и то: послодавац који има до 100 запослених дужан да издаје дневни радни налог, док послодавац који има преко 100 запослених издаје радни налог на недељном нивоу за свако лице које се налази на списку за издавање дозволе.

Министарство унутрашњих послова ће приликом провере на терену прихватати и радне налоге у електронском облику (скениран радни налог на телефону, таблету и сл.)

Дозволе за кретање које су већ издате и које су важиле у периоду од 20:00 до 05:00 часова ујутру, аутоматски ће важити и за период од 17:00 до 05:00 часова.

Само комплетно попуњени обрасци ће бити узети у разматрање.

За више информација посетите следећи линк: https://pks.rs/vesti/ministarstvo-privrede-nastavlja-prijem-za-dozvole-za-kretanje-2469

 

Молимо вас да редовно пратите објаве на веб порталу Привредне коморе Србије (www.pks.rs) и поступате у складу са упутствима надлежних институција Републике Србије.         

 

OБРАЗАЦ                     

 

мар 27

Обавештење о раду малопродајних објеката током трајања ванредног стања

АЖУРИРАН СПИСАК РАДЊИ

 

У вези са ограничењем радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, трговинске радње које су се изјасниле да ће радити

недељом од 04:00 – 07:00 часова, искључиво за грађане старије од 65 година, на територији општине Александровца, су следеће:

СТР АПОТЕКА ХРАСТ ВОЈКАН БЕКРИЋ, ул. Виноградарска бр. 1

АПОТЕКА FILLY FARM, ул. 29. новембар бр. 110, зграда Робне куће

СТР ДРАГСТОР МАЛБОРО 2, ул. Крушевачка бр.1, Аутобуска станица

СТР ДРАГСТОР МАЛБОРО 3, ул. 29. новембар , Центар града

СТР ДРАГСТОР МАЛБОРО 4 , ул. 29. новембар, Кристалова зграда

ДИС МАРКЕТ, ул. 10. августбб, зграда Дома Културе

СТР ПОПОВИЋ, РАДЊА 1, ул. 29. новембар 44

СТР ПОПОВИЋ, РАДЊА 2, ул. Крушевачка бб, кодСредње школе

СТР ПОПОВИЋ, РАДЊА 3, ул. 29. новембар 105/2, код Војног одсека

СТР SONIX СТАЈИЋ СЛАВОМИР, ул. 29. новембар бр. 115

ТР ЛАКИ & MAКИ МС МАРИНА РАЈИЋ, ул. 29. новембар бр. 140, бивша Бразилија

ПРОДАВНИЦА BLYN T&I ЈУЛИЈА ГАЈИЋ, Крушевачка бр. 12, насеље Расадник

ТР АНДРЕЈИЋ АА5 АНА АНДРЕЈИЋ, насеље Превоје

ТР ПЕТРОВИЋИ ПЛУС СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ, ул. Михајла Колумбе бр. 1, Кожетин

ДОО АЛГА, Витково, код „Прпсија

СТР ЛЕГЕНДА 5.10 ДЕЈАН ЛАПЧЕВИЋ, Крушевачка бб, насеље Расадник

ПУТР ПИЛЕ ЉУБИША МИЉОЈКОВИЋ, ул. 29. Новембар бр. 12

Месара ДОО ГЛИЏИЋ НИС, ул. 29. новембар, код Суда

Месара ДОО ГЛИЏИЋ НИС, ул. 29. новембар, код Војног одсека

Трговци су у обавези да се придржавају општег ограничења да број потрошача у малопродајним објектима може бити 1 потрошач на 4 м², a највише 5 лица једновремено, уз поштовање мера превенције и физичке удаљености.

Напомињемо да су контактирани власници трговинских радњи у свим већим насељеним местима на територији општине Александровац, који су се изјаснили да су организовали снабдевање и кућну доставу старијим лицима у току редовног, прописаног радног времена, не и недељом од 04 до 07 часова.

Позивамо остале власнике малопродајних објеката који ће радити у овом посебном режиму рада да нам се обрате путем мејла на nacelnik@aleksandrovac.rs или на телефон 037 3554-558 и на мобилни: 064 6040860 и 065 8565887, како бисмо ажурирали списак објеката за наредни период.

 

мар 24

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.1.Д /2020 – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-489/2020
Датум:23.03.2020.године

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-48-8/2020 од 20.03.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.1.Д /2020

 

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности добара  број ЈН 1.1.1.Д/2020-Набавка електричне енергије,  

   додељује се понуђачу

ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,

   

    број понуде  18.01-154007/1-20  од 12.03.2020. године,  број понуде  код  наручиоца  404-48-6/2020  од

    19.03.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 23

Објашњење процедуре превоза радника

У циљу ефикасне примене Обавезне инструкције о примени Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају, у наставку вам достављамо појашњење процедуре са делом који се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа.

 

  1. С обзиром да привредни субјекти преко Министарства привреде (и excel обрасца са личним подацима) пријављују МУП-у своје запослене који имају радну обавезу за време полицијског часа, неопходно је да привредни субјекти првенствено ову дозволу прибаве.
  2. По добијњу дозволе МУП-а, привредни субјект се обраћа својој општини/граду са исказаном и образложеном потребом за превоз својих запослених, у циљу добијања дозволе.
  3. Општина/град се обраћа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) за захтевом за добијање претходне сагласности (из Обавезне инструкције).
    У оквиру овог захтева, општина/град обавештава МГСИ да ће се превоз одвијати (у потпуности или делимично) у време полицијског часа и да запослени привредног субјекта имају дозволу МУП за кретање у време полицијског часа.
    Ова, претходна сагласност МГСИ се може издати уз услов да привредни субјект који ће вршити превоз путника добије дозволу за возача од МУП-а за кретање у време полицијског часа и обавесте их о одобреној рути превоза и терминима.
  4. Превозник се преко Министарства привреде обраћа МУП и ако добију дозволу за кретање у време полицијског часа, може да организује превоз.
    На овај начин и запослени и возач имају дозволу МУП за кретање у време полицијског часа, а сама линија превоза запослених има дозволу општине/града, уз претходну сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

С поштовањем,

Кабинет потпредседнице и министарке грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зоране Михајловић

Starije objave «

» Novije objave