Arhiva po oznaci (tagu): Takse

авг 22

Одлукa о изменама и допунама – Одлуке о локалним административним таксама

На основу члана 32. тачка 13 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 6. тачка 2 и 12 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн. и 125/2014 – усклађени дин. изн.) и члана 26. Статута општине Александровац („Сл. лист општине …

Nastaviti čitanje »