«

»

јул 24

Решење општинско веће 020-139-111/2015-01 од 10.jyнa 2015. године

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА  СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ  ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У  2015.ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ (*.pdf)

Print Friendly, PDF & Email