«

»

јул 24

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:020-139-12/2015-01
Дана:24 .07.2015. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА  СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У 2015.ГОДИНИ КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА

 

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “,бр.126/2014)  Обавештавају се учесници конкурса, који је расписао Председник општине Александровац број :020-139/2015-01 од 25.03. 2015.године , објављен на веб сајту општине Александровац и у дневним новинама “Вечерње новости “ 28. марта 2015.године којима су одобрена средства у износу мањем од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. Образац 1a. за ревидирану спецификацију налази се на сајту oпштине Александровац: www.aleksandrovac.rs,

Попуњени образац  са новом спецификацијом трошкова , односно  обавештење да се одустаје од средстава која су им додељена , послати  без одлагања на e-mail soaleks@ptt.rs и редовном поштом  на адресу , Општинска управа општине Александровац , ул. Јаше Петровић 26, 37230 Александровац.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Образац 1a. за ревидирану спецификацију (*.xls)

Print Friendly, PDF & Email