«

»

јул 13

Решење о избору кандидата за чланове Савета месних заједница

На основу члана 26. став 1 тачка 10 Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр.9/19),

Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац, на 12. седници одржаној дана 13.07.2021. године, донела је

 

РЕШЕЊЕ

I У складу са укупним резултатима избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац одржаним 11.07.2021. године, за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац изабрани су:

 

 1.  Месна заједница АЛЕКСАНДРОВАЦ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Гавриловић 1981 Лекар Александровац
2. Жарко Левић 1976. економиста Александровац
3. Иван Живадиновић 1985. Машински инжењер Александровац
4. Далибор Митровић 1980. Пољопривредни инжењер Александровац
5. Милорад Чолић 1963. Возач Александровац
6. Дејан Филиповић 1972. Радник Александровац
7. Радош Бабић 1963. Предузетник Александровац
8. Александар Луковић 1982. Економиста Александровац
9. Горан Лапчевић 1968. Незапослен Александровац
10. Милован Минић 1980. Васпитач Александровац
11. Дејан Лапчевић 1972. Трговац Александровац

 

 2. Месна заједница ПЛОЧА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Пеђа Бабић 1994. радник Плоча
2. Горан Трифуновић 1973. Шумарски техничар Плоча
3. Славиша Бабић 1978. металостругар Плоча
4. Слободан Симић 1975. пољопривредник Плоча
5. Милан Јованчевић 1973. Пољопривредник Плоча

 1. Месна заједница РОКЦИ
р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Драган Дуњић 1961. професор Рокци
2. Раде Стојановић 1969. пољопривредник Рокци
3. Драган Ж. Дуњић 1962. пољопривредник Рокци
4. Иван Дуњић 1984. Инжењер шумарства Рокци
5. Горан Дуњић 1972. Пољ. радник Рокци

 

 1. Месна заједница ЈЕЛАКЦИ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милисав Павловић 1974. радник Јелакци
2. Марко Пецић 1994. радник Јелакци
3. Новак Катић 1950. пензионер Јелакци
4. Миљан Вукмировић 1995. аутомеханичар Јелакци
5. Војкан Протић 1979. пољопривредник Јелакци
6. Оливер Живановић 2000. пољопривредник Јелакци
7. Милисав Угринић 1970. пољопривредник Јелакци

 

 

 1. Месна заједница ПЛЕШ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1. Драган Цветковић 1958. пензионер Плеш
2. Слободан Симић 1977. радник Плеш
3. Дејан Рајчић 1975. радник Плеш
4. Александар Стајковац 1962. радник Плеш
5. Раде Петровић 1975. Радник Плеш
6. Милен Тоскић 1969   Плеш
7. Саша Џопалић 1970. приватник Плеш
8. Зоран Филиповић 1962. радник Плеш
9. Горан Џопалић 1962. радник Плеш

 

 1. Месна заједница РОГАВЧИНА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Горан Штрбановић 1965. радник Рогавчина
2. Миломир Добричинац 1956. пољопривредник Рогавчина
3. Драган Радичевић 1982. радник Рогавчина
4. Стеван Кљајић 1944. пензионер Рогавчина
5. Мирослав Грујовић 1953. пензионер Рогавчина
6. Дејан Црноглавац 1985. радник Рогавчина
7. Голуб Жерађанин 1960. радник Рогавчина

                  

 1. Месна заједница БЗЕНИЦЕ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Недељко Комненовић 1967. грађевинац Бзенице
2. Марко Ђаковић 1985. радник Бзенице
3. Милорад Луковић 1988. Мото тестераш Бзенице
4. Александар Цветковић 1994. електротехничар Бзенице
5. Владимир Богдановић 1992. механичар Бзенице

 

 

 1. Месна заједница КОЗНИЦА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Дејан Добричић 1974. Радник Козница
2. Зоран Рајчић 1961. Пољопривредник Козница
3. Миљана Тоскић 2003.   Козница
4. Миладин Видојевић 1957. Пољопривредник Козница
5. Зоран Видојевић 1955.   Козница

 

           

 1. Месна заједница ГРЧАК

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Николић 1975. пољопривредник Грчак
2. Дејан Ђолић 1995. студент Грчак
3. Михајло Мијајловић 1993. пољопривредник Грчак
4. Зоран Ђолић 1963. пољопривредник Грчак
5. Горан Петровић 1980. пољопривредник Грчак
6. Дејан Николић 1968. радник Грчак
7. Алекса Величковић 1997. радник Грчак

           

 1. Месна заједница СТРМЕНИЦА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Раде Ђуровић 1971. пољопривредник Стремница
2. Иван Милићевић 1967. пољопривредник Стрменица
3. Влада Ристић 1971. пољопривредник Стрменица
4. Славољуб Бошковић 1967. пољопривредник Стрменица
5. Раденко Бошковић 1952. пензионер Стрменица

 

 

 

                  

 1. Месна заједница БОТУРИЋИ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Жељко Марић 1977. Инжењер електротехнике Ботурићи
2. Вучић Марић 1949. пензионер Ботурићи
3. Драгиша Мијатовић 1968. Радник Ботурићи
4. Марко Луковић 1991. Пољопривредни техничар Ботурићи
5. Љубиша Марић 1964. Предузетник Ботурићи

 

       

 

 

 

 1. Месна заједница ЛАТКОВАЦ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Александар Васић 1993.   Латковац
2. Богић Михајловић 1965. Пољопривредник Латковац
3. Стојан Степић 1979   Латковац
4. Чедомир Кнежевић 1954. Пензионер Латковац
5. Миломир Ракић 1971. Предузетник Латковац
6. Миодраг Кнежевић 1956. пензионер Латковац
7. Гордан Миленковић 1969. Пољопривредник Латковац

 

 

 

 1. Месна заједница ВЕЛИКА ВРБНИЦА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Дејан Џамић 1973   Велика Врбница
2. Владен Џамић 1961. Пољопривредник Велика Врбница
3. Бојан Себић 1982. Радник Велика Врбница
4. Горан Џамић 1973. Пољопривредник Велика Врбница
5. Милоје Себић 1982. Радник Велика Врбница
6. Радосав Џамић 1963. Земљорадник Велика Врбница
7. Мирко Бежановић 1960. радник Велика Врбница

 

 

 1. Месна заједница ГОРЊИ ВРАТАРИ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Боровац 1987. Незапослен Горњи Вратари
2. Далибор Гашић 1988. Радник Горњи Вратари
3. Борисав Гошић 1989. Незапослен Горњи Вратари
4. Гашић Александар 1977. Радник Горњи Вратари
5. Зоран Гашић 1963 радник Горњи Вратари

 

 

 1. Месна заједница ДОЊИ ВРАТАРИ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1. Бобан Радовановић 1976. Радник Доњи Вратари
2. Златан Радовановић 1970. радник Доњи Вратари
3. Саша Крпић 1982. Радник Доњи Вратари
4. Љубомир Гашић 1981. Пољопривредник Доњи Вратари
5. Димитрије Зајић 1967. Пољопривредник Доњи Вратари
6. Владимир Крпић 1985. Такси превоз Доњи Вратари
7. Зоран Милановић 1958. пољопривредник Доњи Вратари

 

 

 1. Месна заједница ЛЕСЕНОВЦИ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Сава Катанчевић 1963. Пензионер Лесеновци
2. Братислав Катанчевић 1984. Металостругар Лесеновци
3. Драган Џамић 1973. Машински техничар Лесеновци
4. Зоран Николић 1964. предузетник Лесеновци
5. Добрица Шиндић 1965. Машински техничар Лесеновци

 

 

 1. Месна заједница РАКЉА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Владица Николић 1980. Предузетник Ракља
2. Славиша Ћирић 1977. Земљорадник Ракља
3. Саша Жарковић 1975. Слободни уметник Ракља
4. Мирољуб Николић 1987. Фризер Ракља
5. Михајло Жарковић 1990. Машински техничар Ракља

 

 

 1. Месна заједница ПУХОВАЦ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Владица Радојичић 1980. Возач теретног возила Пуховац
2. Горан Андрејић 1969. Радник Пуховац
3. Миљан Радојичић 1980. Столар Пуховац
4. Дејан Катић 1980. Пољопривредник Пуховац
5. Стефан Поповић 2003. Радник Пуховац

 

 

 1. Месна заједница ЛЕСКОВИЦА

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Дејан Марић 1978 Радник Лесковица
2. Саша Јевтовић 1967. Радник Лесковица
3. Сашко Радисављевић 1976. радник Лесковица
4. Ивица Петковић 1988. Радник Лесковица
5. Младен Миодраговић 2000. радник Лесковица

 

 

 

 1. Месна заједница ДРЕНЧА

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Миливоје Живковић 1960. Пољопривредник Дренча
2. Сања Смиљковић 1976. Домаћица Дренча
3. Љиљана Милојевић 1963. Домаћица Дренча
4. Емина Јочић 1982. Домаћица Дренча
5. Весна Ћалић 1970. радник Дренча

 

 

 1. Месна заједница ВЕЉА ГЛАВА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Зоран Прибановић 1978 Пољопривредник Веља Глава
2. Милутин Прибановић 1952. Пољопривредник Веља Глава
3. Горан Прибановић 1974. Пољопривредник Веља Глава
4. Братислав Ракићевић 1973. Предузетник Веља Глава
5. Срђан Филиповић 1979. пољопривредник Веља Глава

 

 1. Месна заједница ДОЊА РЖАНИЦА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Драган Михајловић 1980. Машински техничар Доња Ржаница
2. Немања Милутиновић 1990. Радник Доња Ржаница
3. Марко Ћалић 1990. Комерцијалиста Доња Ржаница
4. Мирослав Стојадиновић 1985. Радник Доња Ржаница
5. Јелена Ћалић 1990. продавац Доња Ржаница

 

 1. Месна заједница ГОРЊА РЖАНИЦА

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Милетић 1987. Радник Горња Ржаница
2. Горан Весић 1976. Пољопривредник Горња Ржаница
3. Драгиша Милетић 1962.   Горња Ржаница
4. Томислав Смиљковић 1964. Помоћни радник Горња Ржаница
5. Дејан Вешковац 1985. пољопривредник Горња Ржаница

 

 

 1. Месна заједница БРАТИЋИ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Миломир Милутиновић 1959. Пољопривредник Братићи
2. Зоран Петрашиновић 1971. Пољопривредник Братићи
3. Дејан Милутиновић 1981. Пољопривредник Братићи
4. Радосав Ристић 1949. Пољопривредник Братићи
5. Младен Милутиновић 1981. Машински техничар Братићи

 

 1. Месна заједница ГОРЊЕ РАТАЈЕ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Мирко Миљковић 1986. Машински инжењер Горње Ратаје
2. Андрија Миљковић 1983. Машински инжењер Горње Ратаје
3. Александар Пантић 1984. Радник Горње Ратаје
4. Саша Милошевић 1979. Радник Горње Ратаје
5. Витомир Сакић 1982. Радник Горње Ратаје
6. Данило Стевановић 1982. Машинац Горње Ратаје
7. Зоран Ћирић 1985. Радник Горње Ратаје
8. Немања Маринковић 1993. Радник Горње Ратаје
9. Слободан Кљајић 1989. Радник Горње Ратаје

 

 1. Месна заједница ДОЊЕ РАТАЈЕ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милан Милосављевић 1988. Радник Доње Ратаје
2. Драган Арсић 1969. Радник Доње Ратаје
3. Андрија Радовановић 1978. Радник Доње Ратаје
4. Душан Николић 1989. Радник Доње Ратаје
5. Дејан Анђелковић 1992. Лекар Доње Ратаје
6. Зоран Милованкић 1965. Радник Доње Ратаје
7. Љубомир Петровић 1969. пољопривредник Доње Ратаје

 

 

 

 

 

 

 1. Месна заједница ТРЖАЦ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милена Живковић 1987. Предузетник Тржац
2. Марија Радуловић 1984. Радник Тржац
3. Никола Радичевић 1984. Предузетник Тржац
4. Стефан Антић 1992.   Тржац
5. Душан Филиповић 1981.   Тржац

 

 

 1. Месна заједница ТУЛЕШ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Андреја Левић 1987. Радник Тулеш
2. Ненад Кљајић 1976. Бравар Тулеш
3. Ђорђе Радовановић 1995. Керамичар Тулеш
4. Владимир Ђорђевић 1993. Машински техничар Тулеш
5. Никола Левић 1993. Прехрамбени техничар Тулеш

 

 

 1. Месна заједница РУДЕНИЦЕ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Вујица Ћирковић 1973. Пољопривредник Руденице
2. Љубинко Протић 1955. Пензионер Руденице
3. Љиљана Терзић 1987 Медицинска сестра Руденице
4. Данијела Ивановић 1969. Домаћица Руденице
5. Милоје Терзић 1960. Пензионер Руденице

 

 1. Месна заједница МРМОШ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Саша Илић 1982. Радник Мрмош
2. Саша Даниловић 1983. Фризер Мрмош
3. Иван Пештерац 1979. Радник Мрмош
4. Саша Јовановић 1975 пољопривредник Мрмош
5. Никола Мијајловић 1992. механичар Мрмош
6. Горан Живковић 1966. Ел.монтер Мрмош
7. Зоран Милошевић 1987. радник Мрмош

 

 

 

 1. Месна заједница ВРБНИЦА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Горан Зајић 1968. Радник Врбница
2. Радиша Бојанић 1962. Пољопривредник Врбница
3. Радиша Зајић 1960. Радник Врбница
4. Мирослав Лапчевић 1963. Радник Врбница
5. Саша Каралић 1975. Пољопривредник Врбница
6. Радиша Терзић 1958. Пољопривредник Врбница
7. Раде Косић 1967. радник Врбница

 

 

 

 

 1. Месна заједница ЛАЋИСЛЕД 1

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Горан Ерчевић 1970. Редитељ – сниматељ Лаћислед 1
2. Ненад Ерчевић 1989. Радник Лаћислед 1
3. Зоран Ерчевић 1977. Столар Лаћислед 1
4. Славиша Миловановић 1977. Радник Лаћислед 1
5. Бојан Томић 1976. столар Лаћислед 1

 

 

 

 

 1. Месна заједница ЛАЋИСЛЕД 2

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Жарко Карајовић 1990. Машински техничар Лаћислед 2
2. Ненад Андрејић 1978. Инжењер пољопривреде Лаћислед 2
3. Слободан Величковић 1978. Приватни предузетник Лаћислед 2
4. Драган Живковић 1966. Приватни предузетник Лаћислед 2
5. Малиша Живковић 1977. Приватни предузетник Лаћислед 2

 

 

 

 

 1. Месна заједница ГОРЊИ СТУПАЊ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Веселин Јовановић 1985. Радник Горњи Ступањ
2. Милорад Томић 1964. Радник Горњи Ступањ
3. Зоран Лисинац 1965. Радник Горњи Ступањ
4. Жељко Лисинац 1969. Радник Горњи Ступањ
5. Ивица Блажић 1981. Радник Горњи Ступањ

 

 1. Месна заједница ГАРЕВИНА

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Владета Живковић 1958. Пољопривредник Гаревина
2. Драган Татић 1970. Ватрогасац Гаревина
3. Стојадин Миленковић 1959. Радник Гаревина
4. Милош Живковић 1986. Радник Гаревина
5. Јовица Прибаковић 1973. Радник Гаревина
6. Владимир Савовић 1979. Радник Гаревина
7. Душан Савовић 1988. Радник Гаревина

 

 

 1. Месна заједница ДАШНИЦА

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Аца Обрадовић 1989. Радник Дашница
2. Мусић Стеван 1989. Прехрамбени техничар Дашница
3. Младен Обрадовић 1983. Радник Дашница
4. Владимир Иричанин 1999. Радник Дашница
5. Милош Вукојевић 1989. Инжењер пољопривреде Дашница
6. Александар Рајић 1988. Предузетник Дашница
7. Милош Рајић 1987. Радник Дашница

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Месна заједница СУБОТИЦА

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Бобан Живковић 1986. Радник Суботица
2. Божидар Котлајић 1959.   Суботица
3. Никола Вукојичић 1983. Радник Суботица
4. Радослав Арсић 1958. Пензионер Суботица
5. Драган Сијић 1967. Радник Суботица
6. Милутин Петковић 1957. Пензионер Суботица
   7. Радивоје Ђуричић 1974. радник Суботица
8. Предраг Ђуричић 1967. радник Суботица
9. Милун Мијајловић 1978. радник Суботица

 

 1. Месна заједница ДОЊЕ ЗЛЕГИЊЕ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Дејан Милошевић 1982. Радник Доње Злегиње
2. Ђорђе Милосављевић 1993. Студент Доње Злегиње
3. Богоје Станковић 1964. Пољопривредник Доње Злегиње
4. Дејан Ђорић 1972. Пољопривредник Доње Злегиње
5. Милорад Радулац 1987. Радник Доње Злегиње

 

 

 

 

 1. Месна заједница ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милутин Петровић 1996. Предузетник Горње Злегиње
2. Александар Рајковић 1981. Пољопривредник Горње Злегиње
3. Милош Цветковић 1962. Пољопривредник Горње Злегиње
4. Крстивоје Пантелић 1965. Радник Горње Злегиње
5. Милош Пантелић 1954. пољопривредник Горње Злегиње

 

 

 

 

 

 

 1. Месна заједница ВРАЖОГРНЦИ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Стефан Симић 1994. Радник Вражогрнци
2. Марко Милојевић 1994. Дипл.инж.прехрамбене технологије Вражогрнци
3. Оливера Петровић 1988. Правни техничар Вражогрнци
4. Марко Петровић 1989 инжењер Вражогрнци
5. Јелена Пауновић 1987. Дипломирани правник Вражогрнци

 

 

 

 1. Месна заједница ТРНАВЦИ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Марко Петровић 1986. Пластичар Трнавци
2. Владислав Раденковић 1995 Аутопревозник Трнавци
3. Ненад Савковић 1983. Предузетник Трнавци
4. Иван Петровић 1977. Предузетник Трнавци
5. Дејан Савковић 1979 земљорадник Трнавци

 

 

 

 1. Месна заједница ЉУБИНЦИ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1. Игор Рачић 1988. Возач Љубинци
2. Братислав Станковић 1982.   Љубинци
3. Марица Левић 1959. Домаћица Љубинци
4. Борко Гочманац 1975. Електротехничар енергетике Љубинци
5. Љубиша Станковић 1968. Ветеринарски техничар Љубинци
6. Славко Варинац 1962. машинбравар Љубинци
7. Немања Варинац 1992. Прехрамбени радник Љубинци

 

 

 

 

 

 

 1. Месна заједница ДОБРОЉУПЦИ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Димитријевић 1976. Мастер инжењер пољопривреде Доброљупци
2. Александар Ђурђевић 1987. Радник Доброљупци
3. Далибор Палуровић 1978. Помоћни радник Доброљупци
4. Бобан Никитић 1992 Историчар Доброљупци
5. Владица Мијатовић 1980. Радник Доброљупци
6. Бобан Кршанин 1978. Радник Доброљупци
7. Горан Марковић 1980. земљоарадник Доброљупци

 

 

 1. Месна заједница ПАЊЕВАЦ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Мирјана Пуношевац 1989. Економиста Пањевац
2. Дејан Перјаница 1976. Пољопривредник Пањевац
3. Сандра Пуношевац 1989. Пољопривредник Пањевац
4. Емина Миљковић Тодоровић 1991 Дипломирани економиста Пањевац
5. Никола Томић 1995 Електричар Пањевац
6. Звонимир Пуношевац 1969 Радник Пањевац
7. Петар Коматовић 1962 пољопривредник Пањевац

 

 1. Месна заједница ПАРЧИН

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Срђан Павличевић 1978. домар Парчин
2. Милан Недељковић 1969. Возач Парчин
3. Богосав Минаковић 1972. Пољопривредни техничар Парчин
4. Мирослав Рутић 1972. Пољопривредни техничар Парчин
5. Бранислав Милисављевић 1976. занатлија Парчин

 

 

 

 

 

 1. Месна заједница ШЉИВОВО

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Обрад Јотић 1978. Столар Шљивово
2. Радман Марковић 1974. Средња машинска Шљивово
3. Иван Радосављевић 1978. Средња машинска Шљивово
4. Богдан Јотић 1975. Средња машинска Шљивово
5. Мирољуб Алексић 1962. Вариоц Шљивово
6. Иван Аздејковић 1981. Факултет за трговину и банкарство Шљивово
7. Младен Милић 1985. Дипломирани инжењер пољопривреде Шљивово

 

 

 1. Месна заједница ВИТКОВО

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милутин Рилак 1970. Незапослен Витково
2. Дарко Кнежевић 1988. Радник Витково
3. Владимир Ивковић 1980. Фасадер Витково
4. Бобан Миљковић 1985. Радник Витково
5. Саша Савковић 1974. пољопривредник Витково
6. Александар Чеврљаковић 1998. Ветеринарски техничар Витково
7. Драган Ћосић 1978. Дипломирани педагог Витково

 

 1. Месна заједница СТУБАЛ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милослав Милинчић 1974. Радник Стубал
2. Драган Милинчић 1984. радник Стубал
3. Далибор Јанковић 1981. Аутоелектричар Стубал
4. Милош Судимац 1989 радник Стубал
5. Александар Јеленковић 1981. Пољопривредник Стубал
6. Живојин Милић 1975. Трговински радник Стубал
7. Радомир Самарџић 1977. радник Стубал

 

 

 1. Месна заједница ВЕНЧАЦ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Горан Давидовић 1968. машинац Венчац
2. Јована Рашковић 1990. учитељица Венчац
3. Јелица Атанасковић 1991 Доктор медицине Венчац
4. Немања Недић 1998. Царинарник Венчац
5. Милан Атанасковић 1985. Ветеринарски техничар Венчац

 

 1. Месна заједница НОВАЦИ

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Борис Ђорђевић 1985. Геометар Новаци
2. Немања Дуњић 1995. аутомеханичар Новаци
3. Милорад Ћосић 1972. Возач Новаци
4. Душан Николић 1989. Пољопривредни техничар Новаци
5. Дејан Станковић 1986. металостругар Новаци

 

 1. Месна заједница БОБОТЕ

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Предраг Мијатовић 1978   Боботе
2. Јован Пецић 1996.   Боботе
3. Чедомир Чеврљаковић 1966.   Боботе
4. Младен Павловић 1994.   Боботе
5. Душан Павловић 1993   Боботе

 

 1. Месна заједница СТАЊЕВО

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Радомир Беочанин 1967. графичар Стањево
2. Љубодраг Ђукић 1960. Инжењер Стањево
3. Милован Беочанин 1969. Радник Стањево
4. Наташа Џопалић 1988. Економиста Стањево
5. Горан Бабић 1976. Електротехничар рачунара Стањево
6. Радован Лапчевић 1969. пољопривредник Стањево
7. Милош Радуловић 1985. Дипломирани економиста Стањево

 

 1. Месна заједница МАРКОВИНА

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Верољуб Симић 1970. Машинбравар Марковина
2. Славиша Ивљанин 1977 Подофицир Марковина
3. Душан Милићевић 1989. Металостругар Марковина
4. Горан Ивљанин 1966. Радник Марковина
5. Раде Симић 1973. Машински техничар Марковина

 

 

 

II  Ово решење објавити у „Службеном листу општине Александровац“, и на званичној интернет презентацији општине Александровац.

 

 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Број: 013-02/2021-01-372 од 13. јула 2021. године

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                  Љиљана Јовић, с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email