«

»

мај 17

Прелиминарна одлука о додели средстава буџета

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68 и члана 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), и на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за 2022. годину од 30. априла 2021. године, на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,
Председник општине Александровац дана 13.05.2022. године донео је

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68, а која су намењена за финансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Александровац за 2022. годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара расподељују се на следећи начин:

1. ЦО Ратајска, Храм Светих Апостола Петра и Павла у Горњем Ратају- пројекат- Асфалтирање дела порте при цркви Св.Апостола Петра и Павла.- 200.000,00 динара

2. ЦО Великоврбничка – пројекти:
– Замена столарије црквеној кући у порти цркве св. Николе у В. Врбници – Доњој – 100.000,00 динара
– Фасада и изолација на црквеној кући Св. Андреја Првозваног у Доњем Ступњу -100.000,00 динара
– Наставак фрескописања цркве Светог Саве у Дашници. 100.000,00 динара

3. ЦО Трнавци,пројекти:
-Израда прозора у храму Светог Апостола и Јеванђелисте Марка у Транавцима-100.000,00 динара
-Израда пода и покривање храма бакром у храма Пренос моштију Светог Нииколе у Љубинцима-. -600.000,00 динара

4. ЦО Плоча,пројекти:
– Извођење радова на изградњи новог пода и малтерација парапета храма СВ.Апостола Петра и Павла Јелакцу– 450.000,00 динара
Црква Летине,завршни радови на археологији и учвршћивање темеља старе цркве-100.000,00 динара.

5. ЦО Горњоступљански, пројекат – Извођење радова на спољашњој малтерацији и изради фасаде храма Светих Врачева у Горњем Ступњу – 500.000,00 динара

6. Пријава ЦО Александровац – пројекат – извођење радова на изливању темељ плоче за цркву СВ.Јоакима и Ане на Здравцу у Доњим Вратарима-250.000,00 динара.

7. За пројекте :
– ЦО Плоча -завршни радови на помоћном објекту цркве Свети Илија у Плешу ,
-ЦО Александровац -Извођење радова на скидању старог малтера и изради нове малтерације за осликавање у параклису Св.Архангела Гаврила у Ботурићима и изградња потпорног зида са оградом и уградња бехатон плоча у порти храма Сабор Српских Светитеља у Александровцу а након разматрања пријава Комисија је оценила да не постоји хитност за извођење инвестиционих радова , с обзиром на стање у којима се објекати налазе, те је предложила да исти буду одбијени.

Учесници јавног конкурса имају право да Општинском већу општине Александровац поднесу приговор на ову Одлуку у року од пет дана од дана објављивања исте.

Ову одлуку објавити на званичној интернет страници општине Александровац и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-327/2022-07 од 13. маја 2022. године

Председник општине
Др Мирко Михајловић, спец. педијатар

Print Friendly, PDF & Email