«

»

авг 24

Oглас о јавној лицитацији за давање у закуп

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ЖУПСКА БЕРБА 2018“
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу решења Општинског већа општине Александровац број  020- 316/2018-01 од 17. августа 2018. године, Организациони одбор привредно туристичке манифестације ,,Жупска берба 2018“

                                            

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2018“

 

            Дају  се у закуп јавним надметањем  јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2018“  за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од   20. до  23. септембра 2018. године и то:

 

Редни број Положај локације Димензије и површина локације

( m² )

Почетни износ ком.таксе за лицитацију   (din/m²) Укупнипочетни  износ  за  лицитацију

( din )

1. код старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48,00 3.000,00 144.000,00
2. тераса хотела „Грозд“ 5,00 х 25,00= 125,00 3.000,00 375.000,00
3. Код бивше „Комерцијалне банке“ – центар 10,00 х 5,00= 50,00 3.000,00 150.000,00
4. Код продавнице „Неопланта“- центар 5,00 x 11,00 = 55,00 3.000,00 165.000,00
5 код куће „Величковића“ 9,00 х 4,00 = 36,00 3.000,00 108.000,00
6 Код ресторана “Бубамара” 10,00 х 3,50 = 35,00 3.000,00 105.000,00

           

            Локација за постављање забавног парка  и игара за децу на локацији  „паркинг хале спортова“ у Крушевачкој улици по почетној цени од 400.000,00 динара на период од месец дана почев од 10. септембра 2018. године. 

            Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број рачуна 840-741531843-77. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

            Јавна лицитација за давање у закуп локација  обавиће се дана    10. септембра 2018. године са почетком у 10 часова у просторијама општине Александровац – велика сала у улици Јаше Петровић, бр.26.

 

            Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3551-145.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ,,ЖУПСКА БЕРБА 2018

 

Print Friendly, PDF & Email