«

»

окт 20

Обавештење о објављивању Огласа ради непосредне продаје-лицитације (поновљени поступак)

ЈКСП „Александровац“ Александровац
Адреса: 10. август број 46
Број: 3360
Датум: 10. 10. 2023. године
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о објављивању Огласа ради непосредне продаје-лицитације

 (поновљени поступак)

 

Јавно комунално стамбено предузеће „Александровац“ Александровац, дана 20. 10. 2023. године објављује Оглас ради непосредне продаје-лицитације расходованих нерегистрованих возила (поновљени поступак), на сајту Општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

Предмет продаје су расходована нерегистрована возила у својини ЈКСП „Александровац“ Александровац: 1.  Булдужер ТГ 75 и 2.  Там 80.

Образац пријаве за учешће на лицитацији може се преузети са сајта Општине Александровац www.aleksandrovac.rs   или у просторијама Предузећа.

            Поступак јавне лицитације биће одржан дана 27. 10. 2023. године, са почетком у 11.00 часова, на адреси Управна зграда ЈКСП „Александровац“ Александровац, ул. 10. август бр. 46, 37 230 Александровац. 

 

                                                                                    Комисија за отуђење средстава предузећа

 

ОГЛАС

ПРАВИЛА ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Print Friendly, PDF & Email