Контролне листе инспекције за саобраћај и путеве

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

 

Надзор одржавања путева и улица
Надзор ванлинијског превоза
Надзор такси превоза 
Надзор јавног линијског превоза путника
Print Friendly, PDF & Email