«

»

јун 19

Извештај – Комисије за доделу новчане награде талентованим студентима

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 401-1172-1/2019-01
Датум: 12.06.2019. год.
Александровац

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

Општинска управа општине Александровац је дана 03. маја 2019. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број 401-1172/2019-01, који је објављен у медијима, званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 03.05.2019. године закључно са 03.06.2019. године.

Општинска управа општине Александровац је дана 09. маја 2017. године је образовала Комисију за доделу награда, решењем број 020-101/2017-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 12.06.2019. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је укупно 38 пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац и уврењима од 11.06.2019. године или на основу очитаних личних карата подносилаца захтева.

Пријаве су поднели студенти:

 

Ред. бр. Презиме и име Име оца Адреса ФАКУЛТЕТ Година

и врста

студија

Просечна оцена / ЕСПБ
1 Петровић Милутин Живота Горње Злегиње бб,

Александровац

Висока пословна школа струковних студија, Блаце дипломирао 04.07.2018. 

– у року

 

9,18

(180)

2 Трифуновић Теодора Милош Ул. 10. августа 14,

Александровац

Правни факултет, Београд трећа година студија

– у року

 

8,50

3 Трифуновић Лука Милош Ул. 10. августа 14,

Александровац

Правни факултет, Београд трећа година студија

– у року

 

9,70

 

4 Милош Тодосијевић Павле

 

Горње Ратаје бб, Александровац Факултет медицинских наука, Крагујевац дипломирао

09.07.2018.

– у року

 

9,05

(360)

 

5 Велимир Бићанин

 

Живан Ул. Крушевачка 3, Александровац Математички факултет, Београд 3. година  

студија

 – у року

 

9,55

 

6 Богдановић

Стефан

Горан Ул. Индустријска  46, Александровац Електротехнички факултет, Београд дипломирао

основне

20.09.2018.

– у року

 

9,48

(240)

7 Вукашин Поповић

 

 

Ивица Ул. Солунских ратника 21, Александровац Медицински факултет,

Београд

4. година 

студија

 – у року

 

9,64

 

 

8 Милица Црноглавац Милутин Ул. Миће Милића 9,

Александровац

Хемијски факултет, Београд 4. година 

студија

 – у року

 

9,57

9 Наташа Карић Вукашин Крушевица пољана бб, Александровац Технолошко-металуршки факултет, Београд дипломирала основне 21.07.2017.

-дипломирала мастер  05.07.2018.

– у року

8,53

(240)

 

9,88

 

укупно

9,20

10 Стефан Недић Зоран Калуђерка 4, Александровац Филолошко-уметнички  факултет, Крагујевац дипломирао основне 29.09.2018.

 

 

9,10

(240)

11 Катарина Катанчевић Зоран Лесеновци бб,

Александровац

Хемијски факултет, Београд дипломирала

основне

13.07.2018.

– у року

 

9,37

12 Ана Шиндић Горан Лесеновци бб,

Александровац

Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја 2. година основних

– у року

 

9,82

13 Виолета Себић Драган Велика Врбница, Александровац Филолошки факултет, Београд дипломирала основне 07.06.2017.

-дипломирала мастер  10.07.2018.

– у року

8,28

(240)

 

9,67

 

укупно

8,97

14 Здравковић

Дамјан

Драган Ул. 29. новембра 48/17, Александровац Универзитет Сингидунум, Београд,

Туризам и хотелијерство

3. година

основних студија

– у року

 

10,00

15 Нада Гашић Сретен Горњи Вратари, Александровац Филолошки факултет, Београд, дипломирала основне 23.10.2018.  

9,53

16 Видојевић Младен Михајло Ул. Жељинсака 1, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао

основне 22.09.2017.

дипломирао мастер

17.09.2018.

– у року

9,38

 

9,67

 

укупно

9,52

17 Тања

Мајсторовић

Мирослав Љубинци бб, Александровац Економски факултет, Крагујевац дипломирала

основне

18.09.2018

– у року

 

9,53

18 Милојевић

Анђела

Бојан Ул. 29. новембра 148/22,

Александровац

ФОН, Београд 2. година

основних студија

– у року

 

9,67

19 Ненад Џамић Дејан Копаоничка 3, Александровац Електротехнички  факултет, Београд 2. година

основних студија

– у року

 

9,64

 

20 Дуњић

Марко

Бојан Минићка 1,

Александровац

Биолошки факултет, Београд дипломирао

основне 14.07.2017.

дипломирао мастер

28.06.2018.

– у року

 

9,93

 

10,00

 

укупно

9,96

21 Душан

Милисављевић

Славољуб Горње Ратаје, Александровац Медицински факултет, Београд 4. година

основних студија

– у року

 

9,57

 

 

22 Стефан Ћурчић Бобан Крушевица пољана бб, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао основне

20.09.2018

– у року

 

9,38

 

23 Катарина Миљковић

 

 

Зоран Ул. Школска 82,

Александровац

Академија пословних струковних студија,

Београд

3. година основних студија

 

– у року

 

 

9,19

 

 

24 Тања

Пршић

 

Зоран Витково бб,

Александровац

Филолошко –уметнички факултет, Крагујевац -дипломирала

основне

21.09.2018.

– у року

 

9,12

 

 

25 Андријана Видојевић Раде Ул. 10. августа 45, Александровац Филолошки факултет, Београд -дипломирала

основне

26.09.2018.

– у року

 

9,27

 

26 Кристина Бонџић Зоран Ул. Вукашина Тоскића 21, Александровац Филолошко-уметнички  факултет, Крагујевац 2. година основних

– у року

 

9,20

27 Душан Ћоћић Славољуб Поповци бб, Александровац Природно-математички факултет, Крагујевац дипломирао основне 08.10.2015.

дипломирао мастер

15.09.2016.

3. година докторских

– у року

8,24

 

 

10,00

 

10,00

 

укупно

9,41

28 Марија Ђукић Славољуб Плоча бб, Александровац ФОН, Београд 2. година основних

– у року

 

 

9,75

 

29 Милица Ђурић Славољуб Ул. Крушевачка 45, Александровац Филолошки факултет, Београд 4. година основних

– у року

 

 

9,53

30 Миодраговић Сузана Драгиша Лесковица бб,

Александровац

Пољопривредни факултет, Београд -дипломирала

основне

27.09.2018.

– у року

 

9,61

31 Виолета Томић Радиша Ул. 10. октобра 4,

Александровац

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2. година основних

– у року

 

9,36

32 Живана Јовановић Момчило Латковац бб,

Александровац

Факултет инжењерских наука, Крагујевац 1. година докторских

– дипломирала мастер

26.10.2018.

 

 

 

8,93

33 Миодраговић Сандра Милан Ул. Крушевачка 12/8,

Александровац

Факултет медицинских наука, Крагујевац 5. година

– у року

 

9,70

34 Драгиша Шимуновић Бошко Крушевачка 21,

Александровац

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево дипломирао 28.09.2016

дипломирао мастер

29.09.2017

2. година докторских

– у року

9,42

 

10,00

 

9,57

 

укупно

9,66

35 Данијел Милинчић Драган Школска, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао основне 26.09.2016

дипломирао мастер

22.09.2017

2. година докторских

– у року

9,95

 

 

10,00

 

10,00

 

укупно

9,98

36 Тања Михајловић Зоран Ул. Солунских ратника 2, Александровац Академија пословних струковних студија,

Београд

3. година основних

– у року

 

 

9,54

37 Јелена Кнежевић Живота Латковац бб,

Александровац

Технолошки факултет, Нови Сад 2. година основних

– у року

 

9,50

38 Предраг Тоскић Десимир Школска бб,

Александровац

Пољопривредни факултет, Београд дипломирао

основне 25.09.2017.

дипломирао мастер

17.09.2018.

– у року

 

8,76

 

9,50

 

укупно

9,13

 

I

Сагласно члану 6. Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за завршене судије у претходној години, са укупном оценом најмање 9, који нису поновили ни једну годину студија, испуњавају студенти:

 

 1. Милош (Павле) Тодосијевић, Горње Ратаје, Факултет медицинских наука, Крагујевац, дипломирао 09.07.2018. са просечном оценом 9,05
 2. Стефан (Горан) Богдановић, Александровац, Електротехнички факултет, Београд дипломирао 09.2018. са просечном оценом 9,48
 3. Наташа (Вукашин) Карић, Александровац, Технолошко-металуршки факултет, Београд дипломирала основне 07.2017. са просечном оценом 8,53, дипломрала мастер 05.07.2018 са просечном оценом 9,88, укупна просечна оцена у току студија 9,20
 4. Стефан (Зоран) Недић, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, дипломирао 29.09.2018. са просечном оценом 9,10
 5. Катарина (Зоран) Катанчевић, Лесеноцви, Хемијски факултет, Београд, дипломирала основне 13.07.2018. са просечном оценом 9,37
 6. Нада (Сретен) Гашић, Горњи Вратари, Филолошки факултет, Београд, дипломирала основне 10.2018. са просечном оценом 9,53
 7. Младен (Михајло) Видојевић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао на основним студијама 22.09.201 са просечном оценом 9,38, а на мастер студијама дипломирао 17.09.2018. са просечном оценом 9,67, укупна просечна оцена у току студија 9,52
 8. Тања (Мирослав) Мајсторовић, Љубинци, Економски факултет, Крагујевац, дипломирала на основним студијама 18.09.2018. са просечном оценом 9,53
 9. Марко (Бојан) Дуњић, Александровац, Биолошки факултет, Београд, дипломирао на основним студијама 14.07.2017. са просечном оценом 9,93, а на мастер студијама 28.06.2018. са просечном оценом 10,00, укупна просечна оцена у току студија 9,96
 10. Стефан (Бобан) Ћурчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 09.2018. са просечном оценом 9,38
 11. Тања (Зоран) Пршић, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, дипломирао основне 09.2018. са просечном оценом 9,12
 12. Андријана (Раде) Видојевић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, дипломирала основне 09.2018. са просечном оценом 9,27
 13. Сузана (Драгиша) Миодраговић, Лесковица, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 27.09.2018. са просечном оценом 9,61
 14. Предраг (Десимир) Тоскић, Александровац, Пољопривредни факултет,Београд, дипломирао на основним студијама 25.09.2017. са просечном оценом 8,76, а на мастер студијама 17.09.2018 са просечном оценом 9,50, укупна просечна оцена у току студија 9,13

 

II

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 2, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за постигнут успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50:

 

 1. Лука (Милош) Трифуновић, Александровац, Правни факултет, Београд,  година основних студија са просечном оценом 9,70
 2. Велимир (Живан) Бићанин, Александровац, Математички факултет, Београд, година студија, са просечном оценом 9,55
 3. Вукашин (Ивица) Поповић, Александровац, Медицински факултет, Београд, година интегрисаних студија са просечном оценом 9,64
 4. Милица (Милутин) Црноглавац, Александровац, Хемијски факултет, Београд, 4. година основних студија са просечном оценом 9,57
 5. Дамјан (Драган) Здравковић, Александровац, Универзитет Сингидунум, Београд, Туризам и хотелијерство, година основних са просечном оценом 10,00
 6. Анђела (Бојан) Милојевић, Александровац, ФОН, Београд, година основних студија са просечном оценом 9,67
 7. Ненад (Дејан) Џамић, Александровац, Електротехнички факултет, Београд, година основних студија са просечном оценом 9,64
 8. Душан (Славољуб) Милисављевић, Горње Ратаје, Медицински факултет, 4. година основних студија са просечном оценом 9,57
 9. Душан (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Александровац, Природно-математички факултет, Крагујевац, дипломрао основне 08.10.2015. са просечном оценом 8,24, дипломирао мастер 15.09.2016. са просечном оценом 10,00, 3. година докторских студија са просечном оценом 10,00, укупан просек у току студија 9,41
 10. Марија (Славољуб) Ђукић, Плоча, ФОН, Београд 2. година основних студија са просечном оценом 9,75
 11. Милица (Славољуб) Ђурић, Александровац, Филолошки факултет, Београд,      година основних студија са просечном оценом 9,53
 12. Виолета (Радиша) Томић, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2. година основних студија са просечном оценом 9,36
 13. Сандра (Милан) Миодраговић, Александровац, Факултет медицинских наука, Крагујевац, 5. година основних студија са просечном оценом 9,70
 14. Драгиша (Бошко) Шимуновић, Александровац, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, дипломирао основне 28.09.2016. са просечном оценом 9,42, дипломирао мастер 29.09.2017. са просечном оценом 10,00, 2. година докторских студија са просечном оценом 9,57, укупан просек у току студија 9,66
 15. Данијел (Драган) Милинчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 26.09.2016. са просечном оценом 9,95, дипломирао мастер 22.09.2017. са просечном оценом 10,00, 2. година докторских студија са просечном оценом 10,00, укупан просек у току студија 9,98
 16. Јелена (Живота) Кнежевић, Латковац, Технолошки факултет, Нови Сад, 2. година основних студија са просечном оценом 9,50

 

III

Комисија је разматрајући све поднете пријаве и утврдила да 8 пријављених студента не

испуњава Конкурсом предвиђене услове за доделу награде и то:

 

            – Услове из члана 6 и члана 7 Одлуке, због просечне оцене испод 9,00, односно 9,50 не испуњавају:

 

 1. Трифуновић (Милош) Теодора, Александровац, Правни факултет, Београд,  година основних студија, са просечном оценом 8,50
 2. Виолета (Драган) Себић, Велика Врбница, Филолошки факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 07.06.2017. са просечном оценом 8,28, дипломирала на мастер студијама 10.07.2018. са просечном оценом 9,67, укупан просек у току студија 8,97
 3. Кристина (Зоран) Бонџић, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2. година основних студија са просечном оценом 9,20

 

– У складу са чланом 10. Одлуке, због непотпуне документације није разматрана пријава:

 

 1. Живана (Момчило) Јовановић, Латковац, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 1. година докторских студија

 

– Одредбом члана 3. Одлуке предвиђено је да се награде додељују студентима који похађају или су завршили академске студије, те студенти струковних студија не испуњавају услов за награду:

 1. Милутин (Живота) Петровић, Горње Злегиње, Висока школа пословних студија, Блаце, дипломирао 04.07.2018. са просечном оценом 9,18
 2. Ана (Горан) Шиндић, Лесеновци, Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја, 2. година студија са просечном оценом 9,82
 3. Катарина (Зоран) Миљковић, Александровац, Академија пословних струковних студија, Београд, 3. година студија са просечном оценом 9,19
 4. Тања (Зоран) Михајловић, Александровац, Академија пословних струковних студија, Београд, 3. година студија са просечном оценом 9,54

 

IV

            На основу члана 12. Одлуке о студентским наградама, Комисија за доделу награда предлаже кандидате за награду:

 

            – За завршене студије:

 

 1. Милош (Павле) Тодосијевић, Горње Ратаје, Факултет медицинских наука, Крагујевац, дипломирао 09.07.2018. са просечном оценом 9,05
 2. Стефан (Горан) Богдановић, Александровац, Електротехнички факултет, Београд дипломирао 20.09.2018. са просечном оценом 9,48
 3. Наташа (Вукашин) Карић, Александровац, Технолошко-металуршки факултет, Београд дипломирала основне 21.07.2017. са просечном оценом 8,53, дипломрала мастер 05.07.2018 са просечном оценом 9,88, укупна просечна оцена у току студија 9,20
 4. Стефан (Зоран) Недић, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, дипломирао 29.09.2018. са просечном оценом 9,10
 5. Катарина (Зоран) Катанчевић, Лесеноцви, Хемијски факултет, Београд, дипломирала основне 13.07.2018. са просечном оценом 9,37
 6. Нада (Сретен) Гашић, Горњи Вратари, Филолошки факултет, Београд, дипломирала основне 23.10.2018. са просечном оценом 9,53
 7. Младен (Михајло) Видојевић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао на основним студијама 22.09.2017. са просечном оценом 9,38, а на мастер студијама дипломирао 17.09.2018. са просечном оценом 9,67, укупна просечна оцена у току студија 9,52
 8. Тања (Мирослав) Мајсторовић, Љубинци, Економски факултет, Крагујевац, дипломирала на основним студијама 18.09.2018. са просечном оценом 9,53
 9. Марко (Бојан) Дуњић, Александровац, Биолошки факултет, Београд, дипломирао на основним студијама 14.07.2017. са просечном оценом 9,93, а на мастер студијама 28.06.2018. са просечном оценом 10,00, укупна просечна оцена у току студија 9,96
 10. Стефан (Бобан) Ћурчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 20.09.2018. са просечном оценом 9,38
 11. Тања (Зоран) Пршић, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, дипломирао основне 21.09.2018. са просечном оценом 9,12
 12. Андријана (Раде) Видојевић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, дипломирала  основне 26.09.2018. са просечном оценом 9,27
 13. Сузана (Драгиша) Миодраговић, Лесковица, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 27.09.2018. са просечном оценом 9,61
 14. Предраг (Десимир) Тоскић, Александровац, Пољопривредни факултет,Београд, дипломирао на основним студијама 25.09.2017. са просечном оценом 8,76, а на мастер студијама 17.09.2018 са просечном оценом 9,50, укупна просечна оцена у току студија 9,13

 

– За успех у току студија:

 

 1. Лука (Милош) Трифуновић, Александровац, Правни факултет, Београд,  3. година основних студија са просечном оценом 9,70
 2. Велимир (Живан) Бићанин, Александровац, Математички факултет, Београд, 3. година студија, са просечном оценом 9,55
 3. Вукашин (Ивица) Поповић, Александровац, Медицински факултет, Београд, 4. година интегрисаних студија са просечном оценом 9,64
 4. Милица (Милутин) Црноглавац, Александровац, Хемијски факултет, Београд, 4. година основних студија са просечном оценом 9,57
 5. Дамјан (Драган) Здравковић, Александровац, Универзитет Сингидунум, Београд, Туризам и хотелијерство, 3. година основних са просечном оценом 10,00
 6. Анђела (Бојан) Милојевић, Александровац, ФОН, Београд, 2. година основних студија са просечном оценом 9,67
 7. Ненад (Дејан) Џамић, Александровац, Електротехнички факултет, Београд, 2. година основних студија са просечном оценом 9,64
 8. Душан (Славољуб) Милисављевић, Горње Ратаје, Медицински факултет, 4. година основних студија са просечном оценом 9,57
 9. Душан (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Александровац, Природно-математички факултет, Крагујевац, дипломрао основне 08.10.2015. са просечном оценом 8,24, дипломирао мастер 15.09.2016. са просечном оценом 10,00, 3. година докторских студија са просечном оценом 10,00, укупан просек у току студија 9,41
 10. Марија (Славољуб) Ђукић, Плоча, ФОН, Београд 2. година основних студија са просечном оценом 9,75
 11. Милица (Славољуб) Ђурић, Александровац, Филолошки факултет, Београд,      4. година основних студија са просечном оценом 9,53
 12. Виолета (Радиша) Томић, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2. година основних студија са просечном оценом 9,36
 13. Сандра (Милан) Миодраговић, Александровац, Факултет медицинских наука, Крагујевац, 5. година основних студија са просечном оценом 9,70
 14. Драгиша (Бошко) Шимуновић, Александровац, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, дипломирао основне 28.09.2016. са просечном оценом 9,42, дипломирао мастер 29.09.2017. са просечном оценом 10,00, 2. година докторских студија са просечном оценом 9,57, укупан просек у току студија 9,66
 15. Данијел (Драган) Милинчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 26.09.2016. са просечном оценом 9,95, дипломирао мастер 22.09.2017. са просечном оценом 10,00, 2. година докторских студија са просечном оценом 10,00, укупан просек у току студија 9,98
 16. Јелена (Живота) Кнежевић, Латковац, Технолошки факултет, Нови Сад, 2. година основних студија са просечном оценом 9,50

 

Комисија:

    Председник – Војислав Калезић, с.р.

                        Чланови:

Драгана Богојевић, с.р.

Дејана Михајловић, с.р.

Драган Милојевић Гања, с.р.

Слободан Маринковић, с.р.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email