«

»

нов 25

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон,  101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 2/2019), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 20/2020) и члана 22. и 23. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“, број 9/2019),

 

Општинско веће општине Александровац на 73. седници одржаној дана 25. новембра 2022. године  објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ     

 АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину трајати почев од 25. новембра 2022. године до 12. децембра 2022. године.

      Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 12. децембра 2022. године у 10.00 часова у великој сали Дома културе Милосав Буца Мирковић у Александровцу

 

  1. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину и то: предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу kabinet@aleksandrovac.rs.

 

  1. Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину објавити на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-807-01/2022-01 од 25. новембра 2022. године 

 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               Др Мирко Михајловић, спец. пед., с. р.

 

ПРИЛОЗИ:


Закључак Општинског већа општине Александровац

Програм јавне расправе

Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину

Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре за 2023. годину

Print Friendly, PDF & Email