Списак издатих закључака о одбацивању захтева локацијских услова

Списак  издатих  закључака о одбацивању захтева  за  март, април,  мај, јун, јул, август, септембар. октобар, новембар и децембар 2015.  године

Ред. број Број предмета Назив инвеститора Захтев и локација изградње Намена објекта Датум

+

1 350-5/2015-04 Јовановић Г. Јовица из Александровца Стамбени објекат на КП 1022/7 КО Александровац Стамбени   изградња 25.03.2015. г. open-file-icon
2 350-11/2015-04 Енергорама ДОО Београд Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Изградња далековода за МХЕ „Кнежевићи“ 12.05.2015.г open-file-icon
3 350-31/2015-04 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огр. Крушевац Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова За премештање  ТС и изгр. далековода 03.08.2015.г. open-file-icon
4 350-32/2015-04 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огр. Крушевац Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова За премештање  ТС и изгр. Далековода 04.08.2015.г. open-file-icon
5 350-34/2015-04 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огр. Крушевац Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова За изградњу МБТС Центар са далеков. 04.08.2015.г. open-file-icon
6 350-35/2015-04 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огр. Крушевац Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова За изградњу МБТС  Центар са далеков. 04.08.2015.г. open-file-icon
7 350-42/2015 „Jugorosgaz“ a.d. Beograd Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова КП 2385,… За приклучак на изгр. ДТМ вод, и прикљ. 29.09.2015.г. open-file-icon
Print Friendly, PDF & Email