«

»

сеп 09

ОБАВЕШТЕЊЕ – о продужењу рока

На основу члана 63.тачка 5 ЗЈН (Сл.гласник бр. 124/12) Организациони одбор

Привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2014.“ Објављује :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуга ангажовања извођача музичког програма на манифестацији „Жупска берба 2014.“

Због допуне конкурсне документације , продужава се рок за достављање понуда за јавну набавку услуга ангажовања извођача музичког програма на манифестацији „Жупска берба 2014.“

Рок за достављање понуда је до 17. Септембра 2014. Године. До 12:00 часова.

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Print Friendly, PDF & Email