«

»

сеп 09

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – За јавну набавку радова на Дому културе у Суботици јавна набавка мале вредности –Редни број : 1/2014

Месна заједница Суботица

Број: 2/2014

Дана : 09.09.2014 г.

Александровац

 

На основу члана 109 и 55. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“. Бр.124/12), Месна заједница Суботица, као Наручилац , објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 За јавну набавку радова на Дому културе у Суботици

јавна набавка мале вредности –Редни број : 1/2014

 

Обуставља се поступак јавне набавке грађевинско занатских радова на дому културе у Суботици зато што у поступку јавне набавке није достављена ни једна прихватљива понуда .

Председник

Савета Месне заједнице

Драган Минаковић

 

Print Friendly, PDF & Email