Списак издатих грађевинских дозвола електронским путем

СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У 2018. ГОД

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања

+

1 351-32/2017-04 Општина Александровац за ЈКСП Александровац Изградња магистралног водовода за Г.Ступањ, д. Ступањ, Лаћислед и Мрмош Прва фаза КП   КО,

Доња Злегиња, Гаревина, Г.Ступањ,Д.Ступањ

 

07.02.2018.године
2 351-48/2018-04 РС- Средња школа Свети Трифун са домом ученика Доградња дома за ученика спратности П+1, категорија В,

113002

КП  2732 КО

Александровац

01.03.2018.год.
3 351-151/2018-04 Јовановић Војкан

Тулеш

Изградња пољопривредног објекта , спратности Су+П, категорија А, 127141 КП 1784, 1785/2 КО Тулеш 01.03.2018.год.

 

4 351-575/2017-04 Дубовац Величко Александровац Доградња стамбеног објекта П+1, категорија А, 111011 КП   2918/5 КО

Александровац

20.03.2018.године
5 351-620/2018-04 Величковић Ненад

Обилић

Изградњастамбеног објекта П+1, категорија А, 111011 КП  1928/2 КО

Александровац

22.03.2018.године
6 351-792/2018-04 Ралић Наташа

Александровац

Изградња стамбеног објекта П,

категорија А, 111011

КП  2973/4 КО

Александровац

23.03.2018.године
7 351-941/2018-04 Анђелић Добривоје,

Осредци, општина Брус

Доградња стамбеног објекта По+П+1, категорија А, 111011 КП   611/14 КО

Кожетин

03.04.2018. год.
8 351-985/2018-04 Телеком Србија

АД Београд

Изградња оптичког кабла за Соко Старк, деоница кроз општину Александровац КП     КО

Доброљупци

03.04.2018. год.

 

9 351-991/2018-04 ДМБ ПЕТРОЛ ОИЛ Аранђеловац Доградња постојеће станице за снабдевање горивом КП 6708/4    КО

Ратаје

11.04.2018. год.

 

 

10 351-1190/2018-04 Милићевић Срећко

Александровац

Изградња гараже спратности По+П КП   2508/1 КО

Александровац

18.04.2018. год.

 

 

11 351-1685/2018-04 Вујић Слободан Александровац Изградњастамбеног објекта Су+ П+Пк,

категорија А, 111011

КП    2249, 2250 i 2253 КО

Дренча

09.05.2018. год.

.

 

12 351-1819/2018-04 Величковић Гојко

Обилић

Изградњастамбеног објекта П+1,

категорија А, 111011

КП   2508/1 КО

Александровац

22.05.2018. год.

 

13 351-1904/2017-04 Мијајловић Страхиња Александровац Изградња стамбеног објекта По+П+1, категорија А, 111011 КП   109 и 306 КО Кожетин 12.06.2018.год

 

14 351-2030/2018-04 Општина Александровац Изградња спортског терена са оградом, категорија Г КП  635 КО

Ракља

25.06..2018.год

 

15 351-2045/2018-04 Савковић Предраг

Александровац

Изградња пољопривредног објекта Су+П+Пк,

категорија Б, 127142

КП  1053  и 1054/13 КО

Александровац

13.07..2018.год

 

Print Friendly, PDF & Email