Списак издатих закључака о одбацивању захтева локацијских услова

СПИСАК ИЗДАТИХ ЗАКЉУЧАКА

О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2016

 

Ред. број

Број  предмета Назив инвеститора Захтев  и локација изградње Намена објекта

Датум

+

1 350-4/2016-04 Обрадовић Миломир из Мрмоша Објекат за прераду меса

 

Пословни објекат

КП 542/6 КО Мрмош

19.02.2016 г open-file-icon
2 350-5/2016-04 „Јуниор Комерц“ доо Реконструкција дел пост. Објекта –затворено складишта за за сточну храну Пословни објекат  КП 396 КО Стањево 25.02.2016 г open-file-icon
3 350-6/2016-04 Ју – Бигаттон доо Београд

Станојчићи 5

Изградња каптаже за захватањеводе из изворишта КП 1370/1

КО Плоча

1.3.2016 г open-file-icon
4 350-10/2016-

04

Милутин Живановић, Ракља Изградња пољопривредног објекта КП 1148 КО Ракља 7.03.2016 г open-file-icon
5 350-6/2016-04 ЕПС Дистрибуција, Крушевац Изградња далековода Вранштица СБТС – далековод и прикључак на КВ Вранштица 14.03.2016 г open-file-icon
6 350-6/2016-04 Љубосав Ђурић, Александровац Дограднја oбјекта за становање поред постојећег КП 2755 Ко Александровац 14.03.2016 г open-file-icon
7 350-21/2016-04 Милун Дубовац

Александровац

Изградња потпорног зида КП 2755 КО Александровац 21.03.2016 open-file-icon
8 350-6/2016-04 ДОО Минакпро  Парчин Изградња хладњаче КП 6708/2 КО Ратаје 13.05.2016 open-file-icon
9 350- 37/2016-

04

Владица Прибановић

Ржаница

Изградња ст. Једин. Са 2 стана, гаражом и посл. објктом КП 3137/1 КО

Александровац

24.05.20106 open-file-icon
10 350- 38/2016-

04

Миодраг

Бежановић

Доградња хладњаче поред постојеће КП 472 КО

Доњи Вратари

24.05.2016 open-file-icon
11 350-6/2016-04 ДОО Минакпро  Парчин Изградња хладњаче КП 6708/2 КО Ратаје 13.05.2016 open-file-icon
12 350-42/2016-04 О.Ш. Иво Лола Рибар Александровац Доградња  учионица поред постј. обј. школе КП 2721/1 КО Александровац 15.06.2016 open-file-icon
13 350-43/2016-04 Витомир Самарџић Стубал Изградња далековода са ТС КП: 3021/2, 2925/1,  Ко СТУБ, КП 1/1 КО Парчин 24.06.2016 open-file-icon
14 350-12/2016-04 Обрадовић Миломир Мрмош Изградња објекта за прераду меса КП 542 КО Мрмош 8.06.2016 open-file-icon
15 350-49/2016-04 Витомир Самарџић Стубал Изградња далековода и приклјљ. Вод иде од трафо стан. Путем другог реда до КП 1/10 КО Парчин 12.07.2016 open-file-icon
16 350-45/2016-04 Пуношевац Слободан

Пањевац

Александровац

Изградња стамбеног објекта П КП985 Доброљубци 16.06..2016. open-file-icon
17 350-58/2016-04 Југоросгаз АД

Београд-потр.

М.Петровић

Гасни прикључак КП2723/2

Александровац

30.09.2016 open-file-icon
18 350-59/2016-04 Југоросгаз АД

Београд-потр.

М.Дубовац

Гасни прикључак КП1757/1

Александровац

30.09.2016.. open-file-icon
19 350-57/2016-04 Југоросгаз АД

Београд-потр.

Ј.Џамић

Гасни прикључак КП3032/10

Александровац

30.09.2016. open-file-icon
20 350-62/2016-04 Шемић Драгиша

Д.Ступањ

Продавница са магацинским простором -П КП 18 КО Д.Ступањ 07.10.2016. open-file-icon
21 350-74/2016-04 Савковић

Бранислав

Бзенице

Економски објекат за производњу и смештај пољ.производа КП 640 КО Бзенице 26.10.2016. open-file-icon
Print Friendly, PDF & Email