«

»

апр 14

Решење о утврђивању збирне изборне листе

                          На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07,34/10 – одлука УС и 54/11),

Општинска изборна комисија Александровац на седници одржаној 13. априла 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

 

 

Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Александровац на изборима расписаним за 24. април 2016. године, и то:

 

ИЗБОРНА ЛИСТА

Print Friendly, PDF & Email