«

»

јун 06

Решење о утврђивању укупног броја  гласачких  листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину општине Александровац

                                                                                                           

На основу  члана 15 став 1 тачка 8 и члана 28 став 3 .Закона о локалним изборима (Службени гласник РС “ број 129 /07 и 54/11),

            Општинска изборна комисија Александровац, на седници одржаној дана 06 јуна 2020 године , донела је

 

     Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

О  утврђивању укупног броја  гласачких  листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину општине Александровац

                                                            

 

  1. За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Александровац , који су расписани за 21.  јуни 2020 године, за 62 бирачка места на територији општине Александровац,

утврђује се укупно 22.173   гласачких листића.

 

  1. Одређује се број резервних  гласачких листића од  67 гласачка листића ( 0,3 % од утврђеног броја  гласачких листића) .

 

  1. Резервни гласачки листићи чувају се у седишту Општинске изборне комисије .

                                                       

  1. Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“.

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АЛЕКСАНДРОВАЦ

01 Број:013-4/20120 -32   од 06.  јуна 2020  године

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                             Добрила Вукојевић, с.р.

 

           

 

Print Friendly, PDF & Email