«

»

авг 22

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ  

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023), Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9/2019), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 22.08.2023. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима првог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас) у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Основ располагања/Степен заштите
Александро вац 1 0,1462 7.556,57 552,39 15  
Бзенице 2 0,5275 2.383,66 628,69 15  
Бзенице 3 0,7735 1.281,03 495,44 15  
Бзенице 4 0,5207 3.273,67 852,30 15  
Бзенице 6 1,1860 2.959,71 1.755,11 15  
Ботурићи 7 0,0846 3.946,69 166,94 15  
Ботурићи 10 0,3238 5.919,43 958,35 15  
Ботурићи 11 0,0557 5.919,39 164,86 15  
Велика Врбница Горња 12 0,2849 2.395,89 341,30 15  
Веља Глава 14 0,1443 2.912,82 210,16 15  
Веља Глава 15 0,1160 958,79 55,61 15  
Витково 16 0,2500 8.550,92 1.068,87 15  
Вражогрнц и 17 0,2439 7.703,73 939,47 15  
Вранштица 18 1,0880 1.973,92 1.073,81 15  
Вранштица 19 0,3725 1.273,37 237,17 15  

 

Вранштица 20 0,8147 630,67 256,90 15  
Вранштица 21 0,5839 1.973,92 576,29 15  
Вранштица 22 0,6614 788,86 260,88 15  
Вранштица 23 1,1539 1.295,22 747,28 15  
Вранштица 24 0,4734 2.451,90 580,36 15  
Вранштица 25 1,4791 2.912,82 2.154,18 15  
Вранштица 26 0,7529 1.973,91 743,08 15  
Вранштица 27 0,1232 4.791,80 295,17 15  
Вранштица 28 0,4845 4.791,81 1.160,81 15  
Вранштица 29 0,0751 4.791,74 179,93 15  
Вранштица 30 0,0792 4.791,79 189,76 15  
Вранштица 31 0,3418 1.973,93 337,34 15  
Горња Злегиња 32 0,3739 8.550,92 1.598,59 15  
Горњи Ступањ 33 0,1086 7.610,87 413,27 15  
Горњи Ступањ 34 0,1531 8.550,95 654,57 15  
Грчак 35 0,1021 1.183,84 60,44 15  
Дашница 36 0,0722 7.610,80 274,75 15  
Дашница 37 0,1018 6.579,08 334,88 15  
Дашница 38 0,1057 1.710,22 90,38 15  
Дашница 39 0,1960 7.610,87 745,86 15  
Дашница 40 0,2028 7.610,85 771,74 15  
Доброљубц и 41 0,2807 6.026,26 845,78 15  
Доброљубц и 42 0,5613 6.748,64 1.894,00 15  
Доброљубц и 43 0,0825 4.276,00 176,39 15  
Доброљубц и 44 0,0594 6.765,66 200,94 15  
Доброљубц и 45 0,2997 1.710,18 256,27 15  
Дренча 46 0,0459 7.610,89 174,67 15  
Дренча 47 0,9822 1.352,67 664,30 15  
Дренча 48 0,0338 7.610,95 128,62 15  
Дренча 49 0,0144 7.611,11 54,80 15  
Јелакци 50 0,3756 2.912,83 547,03 15  
Јелакци 51 0,7912 350,05 138,48 15 3. зона
Јелакци 52 0,6813 3.946,68 1.344,43 15  
Јелакци 53 0,6560 1.333,29 437,32 15  
Јелакци 54 2,9614 582,56 862,60 15  
Јелакци 55 3,4159 582,56 994,98 15  
Јелакци 56 0,3222 3.946,68 635,81 15  
Јелакци 57 3,8098 582,56 1.109,72 15  
Јелакци 58 0,3103 582,57 90,38 15  
Јелакци 59 0,2002 582,57 58,31 15  
Јелакци 60 4,3972 582,56 1.280,82 15  
Јелакци 61 0,7554 749,70 283,16 15  

 

Јелакци 62 0,3927 582,56 114,39 15  
Јелакци 64 3,8332 771,81 1.479,24 15  
Јелакци 65 2,1645 788,86 853,74 15  
Јелакци 66 1,1022 394,45 217,38 15 3. зона
Јелакци 67 0,5157 788,87 203,41 15  
Јелакци 68 4,4340 582,56 1.291,54 15  
Јелакци 69 0,1857 3.946,69 366,45 15  
Јелакци 70 6,2150 582,56 1.810,31 15  
Јелакци 71 1,8021 582,56 524,92 15  
Јелакци 72 5,7112 582,56 1.663,56 15  
Јелакци 73 0,3044 582,56 88,67 15  
Јелакци 74 1,0575 394,45 208,56 15 3. зона
Јелакци 75 0,3444 394,45 67,92 15 3. зона
Јелакци 76 10,4756 582,56 3.051,33 15  
Јелакци 77 0,2574 2.912,82 374,88 15  
Јелакци 78 0,0860 582,56 25,05 15  
Јелакци 79 0,3987 1.973,39 393,40 15 3. зона
Јелакци 80 0,2911 582,55 84,79 15  
Јелакци 81 9,8444 330,80 1.628,24 15 3. зона
Козница 83 0,4913 2.973,62 730,47 15  
Козница 84 0,4083 2.198,58 448,84 15  
Козница 85 0,1883 3.946,68 371,58 15  
Козница 88 0,1340 1.973,96 132,25 15  
Латковац 89 0,5652 1.962,70 554,66 15  
Латковац 90 0,0971 1.183,83 57,48 15  
Лесеновци 91 0,0549 1.183,97 32,50 15  
Лесковица 92 0,9346 3.800,75 1.776,09 15  
Лесковица 93 2,1566 1.737,16 1.873,18 15  
Лесковица 94 1,2312 3.471,35 2.136,97 15  
Лесковица 95 0,2683 3.975,96 533,38 15  
Лесковица 96 0,1046 3.946,65 206,41 15  
Лесковица 97 0,0253 1.183,79 14,98 15  
Лесковица 98 0,1043 3.946,69 205,82 15  
Лесковица 99 0,3172 1.973,93 313,06 15  
Лесковица 100 0,1183 1.973,88 116,76 15  
Лесковица 101 0,3392 5.919,43 1.003,93 15  
Лесковица 102 0,1771 1.352,68 119,78 15  
Лесковица 103 0,2879 5.802,92 835,33 15  
Плеш 104 0,5076 7.418,05 1.882,70 15  
Плеш 105 0,0607 6.765,73 205,34 15  
Плеш 106 0,4801 958,82 230,16 15  
Плоча 107 3,2026 992,64 1.589,51 15 3. зона
Плоча 108 0,0651 1.456,99 47,43 15  
Плоча 109 0,3297 2.595,03 427,79 15  
Плоча 110 1,0586 1.973,92 1.044,80 15  
Плоча 111 1,4512 2.486,14 1.803,94 15  
Плоча 112 0,4032 1.973,91 397,94 15  
Плоча 114 0,3366 954,69 160,67 15  

 

Плоча 116 0,6261 1.973,92 617,94 15  
Плоча 119 0,4940 788,87 194,85 15  
Плоча 120 0,4898 1.973,93 483,41 15  
Плоча 121 0,5689 788,86 224,39 15  
Плоча 123 3,3114 2.301,38 3.810,40 15  
Плоча 124 0,3816 2.028,49 387,03 15  
Плоча 126 0,1441 1.973,91 142,22 15  
Плоча 127 0,9659 3.946,67 1.906,04 15  
Плоча 128 0,4998 788,86 197,14 15  
Плоча 129 0,0988 3.946,66 194,97 15  
Плоча 131 0,1368 3.946,64 269,95 15  
Плоча 132 0,6729 3.946,66 1.327,86 15  
Плоча 133 1,7974 394,45 354,49 15 3. зона
Плоча 134 0,2751 788,88 108,51 15  
Плоча 135 0,4085 3.946,66 806,11 15  
Плоча 136 0,6738 394,45 132,89 15 3. зона
Плоча 137 8,6193 1.973,92 8.506,90 15  
Плоча 140 0,0185 3.946,49 36,51 15  
Плоча 141 0,5536 1.973,92 546,38 15  
Плоча 142 5,6788 291,29 827,09 15 3. зона
Плоча 147 0,1366 1.973,94 134,82 15  
Ракља 148 0,1747 7.610,88 664,81 15  
Ратаје 149 0,8988 7.610,85 3.420,32 15  
Ратаје 150 0,9962 7.610,85 3.790,96 15  
Ратаје 151 0,4936 7.610,86 1.878,36 15  
Ратаје 152 1,3252 7.610,85 5.042,95 15  
Ратаје 153 0,6265 8.550,92 2.678,58 15  
Ратаје 154 0,1936 7.610,85 736,73 15  
Рогавчина 155 1,0641 958,82 510,14 15  
Рогавчина 156 0,7799 3.390,78 1.322,24 15  
Рогавчина 157 0,2981 1.817,28 270,87 15  
Рогавчина 159 0,4775 1.202,24 287,03 15  
Рогавчина 160 0,1713 958,84 82,12 15  
Рогавчина 162 0,6541 1.973,92 645,57 15  
Рогавчина 164 0,4647 958,81 222,78 15  
Рогавчина 165 0,3019 1.732,92 261,58 15  
Рогавчина 166 0,1018 958,84 48,80 15  
Рогавчина 167 0,3722 2.912,82 542,08 15  
Рогавчина 169 0,6276 3.946,67 1.238,47 15  
Рогавчина 170 0,0389 3.946,79 76,76 15  
Рогавчина 171 3,5614 3.946,67 7.027,84 15  
Рогавчина 172 0,2625 1.973,90 259,08 15  
Рогавчина 173 0,5247 1.494,13 391,99 15  
Рогавчина 174 0,9896 1.973,92 976,70 15  
Рокци 175 0,2623 2.912,81 382,02 15  
Рокци 176 0,3172 788,87 125,11 15  
Рокци 178 0,0763 2.912,84 111,12 15  
Рокци 179 0,0586 788,91 23,11 15  

 

Рокци 180 0,0274 2.912,77 39,91 15  
Стањево 187 0,0645 8.550,85 275,77 15  
Стањево 188 0,0509 9.396,07 239,13 15  
Стрменица 190 0,6838 958,82 327,82 15  
Стрменица 191 0,2944 958,83 141,14 15  
Стрменица 192 0,5509 1.113,47 306,70 15  
Стрменица 193 0,5461 958,82 261,81 15  
Стрменица 194 0,2576 2.055,05 264,69 15  
Стрменица 195 0,7608 3.090,92 1.175,79 15  
Стрменица 196 0,0791 958,79 37,92 15  
Стрменица 197 2,2987 958,82 1.102,02 15  
Стрменица 198 0,1429 958,85 68,51 15  
Стрменица 199 0,0566 958,83 27,13 15  
Стрменица 200 0,0834 5.919,42 246,84 15  
Стрменица 201 0,0324 3.946,60 63,94 15  
Стрменица 202 0,0440 3.946,59 86,83 15  
Стрменица 204 0,3525 5.919,43 1.043,30 15  
Стрменица 205 0,0306 5.919,28 90,57 15  
Стрменица 206 0,0420 5.919,52 124,31 15  
Стрменица 207 0,0297 5.919,53 87,90 15  
Стрменица 208 0,0454 2.912,78 66,12 15  
Стрменица 209 0,3376 5.919,43 999,20 15  
Стрменица 212 0,0373 958,71 17,88 15  
Стубал 213 0,0721 7.610,82 274,37 15  
Стубал 214 0,0995 8.550,95 425,41 15  
Стубал 215 0,0236 9.396,19 110,87 15  
Стубал 216 0,2594 9.396,07 1.218,67 15  
Стубал 217 0,0618 9.396,12 290,34 15  
Стубал 218 0,8917 9.396,05 4.189,23 15  
Стубал 219 0,0410 8.849,76 181,42 15  
Стубал 220 0,0974 7.495,17 365,02 15  
Стубал 221 0,0548 7.202,19 197,34 15  
Стубал 222 0,0310 8.550,97 132,54 15  
Стубал 223 2,0088 9.396,05 9.437,39 15  
Суботица 224 0,1488 8.550,94 636,19 15  
Трнавци 225 0,2533 4.272,36 541,09 15  
Трнавци 226 0,2048 5.919,43 606,15 15  
Трнавци 227 0,4745 1.183,88 280,88 15  
Трнавци 228 0,0778 5.919,41 230,27 15  
Шљивово 229 0,2162 6.765,73 731,37 15  
Шљивово 230 0,1067 1.352,67 72,16 15  
Доњи Ступањ 231 0,0520 4.385,58 114,02 15  
Доњи Ступањ 232 0,2300 4.791,78 551,06 15  
Доњи Ступањ 233 0,6031 5.150,19 1.553,04 15  
Доњи Ступањ 234 0,1285 2.326,85 149,50 15  

 

Доњи Ступањ 235 0,0270 3.946,67 53,28 15  
Доњи Ступањ 236 0,0850 4.733,76 201,19 15  
Доњи Ступањ 237 0,2543 5.919,43 752,65 15  
Доњи Ступањ 238 0,0674 1.352,67 45,58 15  
Доњи Ступањ 239 0,2642 6.765,71 893,75 15  
Доњи Ступањ 240 0,0415 4.791,81 99,43 15  
Лаћислед 241 0,0542 7.610,89 206,25 15  
Лаћислед 242 0,2865 7.610,86 1.090,25 15  
Мрмош 243 0,2123 6.688,79 710,01 15  
Мрмош 244 0,0454 6.765,64 153,58 15  
Укупно   157,8964        

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавним надметањима (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 14 часова, као и на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

Контакт мејл gisupz@minpolj.gov.rs, тел.011/3348054.

 1. Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

КО Дана Од (часова)
Александровац 28.08.2023 9
Ботурићи 28.08.2023 9
Бзенице 28.08.2023 9
Дашница 28.08.2023 9
Доброљубци 28.08.2023 9
Доњи Ступањ 28.08.2023 9
Дренча 28.08.2023 9
Горња Злегиња 28.08.2023 9
Горњи Ступањ 28.08.2023 9
Грчак 28.08.2023 9
Јелакци 28.08.2023 9
Козница 28.08.2023 9

 

Лаћислед 28.08.2023 9
Латковац 28.08.2023 9
Лесеновци 28.08.2023 9
Лесковица 28.08.2023 9
Мрмош 28.08.2023 9
Плеш 28.08.2023 9
Плоча 28.08.2023 9
Ракља 28.08.2023 9
Ратаје 28.08.2023 9
Рогавчина 28.08.2023 9
Рокци 28.08.2023 9
Шљивово 28.08.2023 9
Стањево 28.08.2023 9
Стрменица 28.08.2023 9
Стубал 28.08.2023 9
Суботица 28.08.2023 9
Трнавци 28.08.2023 9
Велика Врбница Горња 28.08.2023 9
Веља Глава 28.08.2023 9
Витково 28.08.2023 9
Вранштица 28.08.2023 9
Вражогрнци 28.08.2023 9

 

 1. Уколико након расписивања Јавног огласа дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у својини Републике Србије сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа није било издато у закуп најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 4. Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије груписано у јединице јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине АЛЕКСАНДРОВАЦ обележено за давање на коришћење у непољопривредне сврхе.
 5. Земљиште из Јавног огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе, осим за земљиште из тачке 8. Јавног огласа.
 6. Земљиште из Јавног огласа не може се давати у подзакуп.
 7. Република Србија, односно Mинистарство и јединица локалне самоуправе нема обавезу накнаде стварне штете и измакле добити настале због евентуалне немогућности реализације закупа, односно коришћења земљишта које је предмет јавног надметања услед заузећа од стране трећих лица.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини

Републике Србије за пољопривредну производњу има:

 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на

подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у својини Републике Србије које је предмет закупа;

 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног

земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа има:

-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе за бројеве јединица јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице:

 

-бројеви јединица јавних надметања означених *** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за електране на енергију ветра са пратећом инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, пилони, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра, односно за електране на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром (објекти соларних панела, далеководи, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем сунчеве енергије;

-бројеви јединица јавних надметања означених **** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту на одређено време.

 

 1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

 1. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.

 

 

 1. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 1147804-22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

 

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

 

 1. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из прописа којим се уређује управљање и располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Србије и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.

 

 1. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

 

 1. Ако најповољнији понуђач након формирања ранг листе одустане од закупа или коришћења, односно ако престане да испуњава услове за закуп или коришћење, депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.

 

 1. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
 • су у пасивном статусу;
 • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Србије;
 • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у својини Републике Србије;
 • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у закуп;
 • су бесправно користила пољопривредно земљиште у својини Републике Србије;
 • су дала закупљено пољопривредно земљиште у својини Републике Србије у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • за физичко лице:

-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;

-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-за физичко лице које подноси понуду за парцелу са којом се граничи:

-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;

-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци);

-за правно лице:

-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. Јавног огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;

 • за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци);

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са  чипом;

-за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

 

 1. за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 1. Јавног огласа и доказ о уплати депозита;
 2. за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
 3. за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. Јавног огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе документацију наведену у делу III тачка 4. Јавног огласа и доказ о уплати депозита;

 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 06.09.2023. године.

 

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. Јавног огласа одржаће, и то:

 

КО Дана Почетак у (часова)
Александровац 15.09.2023 12:00
Ботурићи 15.09.2023 12:00
Бзенице 15.09.2023 12:00
Дашница 15.09.2023 12:00
Доброљубци 15.09.2023 12:00
Доњи Ступањ 15.09.2023 12:00
Дренча 15.09.2023 12:00
Горња Злегиња 15.09.2023 12:00
Горњи Ступањ 15.09.2023 12:00
Грчак 15.09.2023 12:00
Јелакци 15.09.2023 12:00
Козница 15.09.2023 12:00
Лаћислед 15.09.2023 12:00
Латковац 15.09.2023 12:00
Лесеновци 15.09.2023 12:00
Лесковица 15.09.2023 12:00
Мрмош 15.09.2023 12:00
Плеш 15.09.2023 12:00

 

Плоча 15.09.2023 12:00
Ракља 15.09.2023 12:00
Ратаје 15.09.2023 12:00
Рогавчина 15.09.2023 12:00
Рокци 15.09.2023 12:00
Шљивово 15.09.2023 12:00
Стањево 15.09.2023 12:00
Стрменица 15.09.2023 12:00
Стубал 15.09.2023 12:00
Суботица 15.09.2023 12:00
Трнавци 15.09.2023 12:00
Велика Врбница Горња 15.09.2023 12:00
Веља Глава 15.09.2023 12:00
Витково 15.09.2023 12:00
Вранштица 15.09.2023 12:00
Вражогрнци 15.09.2023 12:00

 

 

 

Након истека рока за пријаву из дела IV Јавног огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

 

На дан отварања понуда, из дела V Јавног огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од коначности одлуке о давању у закуп, односно одлуке о давању на коришћење уплати закупнину, односно накнаду за коришћење у износу утврђеном одлуком, умањеном за износ уплаћеног депозита, као и да у року од 3 дана од дана уплате, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Oпштинске/Градске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ , достави доказ о уплати.

 

Уколико је период закупа или коришћења дужи од једне године, закупнина или накнада за коришћење се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, односно коришћења, а уз доказ о уплати за прву годину закупа или коришћења потребно је доставити и средство обезбеђења плаћања закупнине за наредне године закупа и то:

 

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта
 • или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца
 • или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине, односно накнаде као средство обезбеђења плаћања закупнине, односно накнаде, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина, односно накнада за последњу годину закупа.

 

 

Ову одлуку објавити на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној интернет презентацији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-944-5/2021-01   Председник општине Дана: 21.08.2023. године

 

Председник општине

Др Мирко Михајловић

Print Friendly, PDF & Email