«

»

феб 11

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 85. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 4. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (,,Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016), члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 19/2019 ), раздео 5 функционална класификација 090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 72, 85, 86, 87, 89 и 104 и на основу спроведеног Конкурса за расподелу средстава удружењима грађана за 2020. годину број 401-57/2020 од 13. јануара 2020. године, на предлог Комисије за спровођење наведеног конкурса образоване решењем Начелника Oпштинске управе Александровац број 020-27/2020-01 од 28.01.2020. године,
Начелник Општинске управе општине Александровац дана 11. фебруара 2020. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

1) Средства буџета општине Александровац у 2020. години предвиђена у члану 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 19/2019 ), раздео 5 функционална класификација 090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 72, 85, 86, 87, 89 и 104 и то:
– подршка социо-хуманитарним организацијама 2.200.000,00 динара
– верске и остале услуге заједнице 2.500.000,00 динара
– унапређење система и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 5.800.000,00 динара
расподељују се на следећи начин:

– I – ПА/П Подршка социо-хуманитарним организацијама

1. Удружењу бораца ,,Жупа“ – Александровац, за суфинансирање програма – Помоћ борцима за лечење, заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца – 200.000, 00 динара;
2. Општинском одбору СУБНОР-а Александровац за суфинансирање програма – Помоћ, лечење, статусна питања и борачко – инвалидска заштита ратних војних инвалида и породица бораца – 900.000,00 динара;
3. Удружењу грађанки и грађана ,,Равнине“, Плоча, за суфинансирање програма – Организација радионица са женама из руралних средина на тему женског самоорганизовања и самозапошљавања као опстанак жена на селу у општини Александровац – 100.000,00 динара;
4. Удружењу грађанки и грађана ,,Ж као жене и као Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – превенција и подршка женама у ситуацији насиља у општини Александровац – 100.000,00 динара;
5. Удружењу мултипле склерозе Расинског округа за суфинансирање програма – План активности Удружења мултилпле склерозе за 2020. годину ,,Нови почетак“ – 100.000,00 динара;
6. Удружењу пензионера општине Александровац за суфинансирање пројеката:
• Посебна социјална помоћ сиромашнима, тешко болесним, усамљеним и запостављеним лицима и помоћ у лековима и специјалистичке прегледе – 100.000,00 динара;
• Учешће на олимпијади 3. доба – 50.000,00 динара;
• Издавање листа 3. доба – 50.000,00 динара.
7. Коло српских сестара, месни одбор Александровац за суфинансирање програма – За срећније детињство и достојанствену старост – 150.000,00 динара;
8. Удружењу самохраних родитеља ,,Миона“ Горња Злегиња, за суфинансирање програма – Пројекат Округли сто: самохрани родитељи у општини александровац, трибина приступни фондови за почетнике у пословању и социјално предузетништво и новогодишње дружење са самохраним родитељима – 50.000,00 динара;
9. Удружењу Српских ратних ветерана Александровац – програм – Обилазак и помоћ ратним инвалидима и породицама палих бораца, одавање поште палим борцима, помоћ инвалидима са здравственим проблемима и помоћ при набавци инвалидских помагала – 200.000,00 динара;
10. Међуопштинској организацији слепих Крушевац – програм – Обилазак чланова са територије општине Александровац и пружање дефектолошке и психолошке подршке слепим и слабовидим лицима – 100.000,00 динара.

– II – ПА/П Верске и остале услуге заједнице

1. Цркви Светог Јована у Врбници Горњој – пројекат – Санација пода цркве – 150.000,00 динара;
2. Црква Светог архангела Гаврила у Јелакцима – пројекат- Препокривање крова цркве и замена улазних врата – 250.000,00 динара;
3. Црквеној општини Александровац – пројекат – Наставак радова на изградњи парохијског дома при храму Сабора српских светитеља у Александровцу – 850.000,00 динара;
4. Црквеној општини Горњоступљанској, пројекат – Санација крова и постојеће куполе на храму Светог Козме и Дамјана у Горњем Ступњу – 300.000,00 динара;
5. ЦО манастира у Дренчи за реализацију пројекта реконструкције ободног зида при манастиру ваведење пресвете Богородице у Дренчи – 50.000,00 динара;
6. Црквеној општини Великоврбничкој за финансирање пројеката:
• Уградња бехатон плоче испред црквене куће и звоника при цркви Светог Николе у Врбници – Доњој – 100.000,00 динара;
• Замена дотрајалог крова и црепа на цркви Свете Петке у Мрмошу – 150.000,00 динара;
• Довођење воде до црквене куће у Лаћиследу при храму Вазнесења Господњег и изградња тоалета – 100.000,00 динара;
• Уградња керамичких плочица и фасаде на црквеној кући при цркви св. Андреје Првозваног у Доњем Ступњу – 250.000,00 динара;
• наставак започетог фрескописања цркве Светог Саве у Дашници – 300.000,00 динара.

– III – ПА/П Унапређење система и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

1. Културно просветној заједници ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању традиционалних културних садржаја и развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац – 5.500.000,00 динара
2. КУД ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току године – 150.000,00 динара
3. КУД ,,Грозд“ Александровац за суфинансирање програма – Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба – 150.000,00 динара

2) Одбијају се пријаве за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења грађана за 2020. годину следећих апликаната:

• Удружење резервних војних старешина општине Александровац за суфинансирање програма – Обучавање ученика завршних разреда средњих школа на теме из области одбране земље, неговање традиције у сарадњи са локалном управом и сродним удружењима;
Савез самосталних синдиката Србије – Секција жена и секција младих – пројекат – Едукација жена о родној равноправности, мобингу и насиљу на радном месту;
КУД ,,Расина“ Ботурићи пројекат – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2020. године;
Удружење грађана КозАрт, Александровац, програм – Фестивал КОЗАРТ-музика, вино, природа;
Удружење Српско-руско-белоруског пријатељства ,,Слово“, Александровац, пројекат Афирмација и неговање духовних културних научних и других видова сарадње између српског, руског и белоруског народа имајући у виду културно историјску целовитост ова три народа у историјском континуитету;
Пријатељи деце општине Александровац пројекат – Дечије игре ,,Игродром“ 2020. године, Дечија недеља 2020. године, Наградни и литерарни конкурси, Хуманитарне акције;
• Удружење ,,Еко клуб Жељин“ – пројекат – Новогодишња изложба – У свету сијалица буди светионикк.

3) На основу ове Одлуке са удружењима којима се одобравају средства буџета општине за финансирање односно суфинансирање пројеката/програма у 2020. години, биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе даваоца и примаоца средстава буџета општине Александровац.

4) За износ нераспоређених средстава од 100.000,00 динара и то у области подршка социо-хуманитарним организацијама конкурс ће бити поновљен.

5) Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“ и на интернет порталу општине Александровац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 401-354/2020-01 од 11. фебруара 2020. године

Начелник
Општинске управе
Иван Новаковић, с.р.

Print Friendly, PDF & Email