«

»

мај 16

Мерење отпада и анализа отпадних вода

GIZ otpadne vode.avi_000018720
У општини Александровац је у уторак 14.маја започето прикупљање података за анализу отпадних вода и други циклус одређивања количине и састава комуналног отпада у оквиру пројекта GIZ IMPACT и уз помоћ Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду.

Како у нашој општини не постоје подаци о квалитету воде као ни о квалитету воде у коју се отпадна вода улива, узоркована је вода на одабраном локалитету пре и после улива у реципијент. И изврсено је on line снимање квалитета отпадних вода уз помоћ сонде.

Паралелно са мерењем воде спроведен је и други циклус одеђивања количине и састава комуналног отпада у сарадњи са ЈКСП Александровац.

РЕПОРТАЖА СА МЕРЕЊА

GIZ otpadne vode.avi_000325800

Print Friendly, PDF & Email