«

»

нов 19

Jaвни позив – За учешће у јавној расправи

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Бр. 020-407/2018-01
Датум:19. новембар 2018. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

На основу члана 99. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12 ,3/13,11/16 и 4/17) и Закључка Општинског већа општине Александровац број 020-407/2018-01 од 19. новембра 2018. године Општинско веће општине Александровац објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава да ће Јавна расправа о нацрту Статута општине Александровац трајати почев од 19. новембра 2018.године до 10.децембра 2018. године до 12,00 часова.

      Јавна расправа ће се одржати дана  10. децембра 2018. године у 13,00 сати у сали општине Александровац.

 

  1. У току трајања јавне расправе сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на Нацрт Статута Општинском већу општине Александровац Комисији за израду текста нацрта Статута општине Александровац.

 

  1. Нацрт Статута општине Александровац објавити на званичном сајту општине Александровац aleksandrovac.rs.

 

  1. Примедбе, предлози и сугестије се достављају електронским путем на мејл адресу soaleks@ptt.rs или писмено преко писарнице Општинске управе општине Александровац.

 

 

 ПРЕДСЕДНИК

 Др Југослав Д. Стајковац, дипл.инж, с.р.

 

НАЦРТ СТАТУТА

Print Friendly, PDF & Email