«

»

феб 04

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон,  101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 22. и 23. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/19),

 

Општинско веће општине Александровац на  46. седници одржаној дана  4. фебруара 2022. године  објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о Нацрту Локалног плана управљања отпадом за општину Александровац трајати почев од 5. фебруара 2022. године до 21. фебруара 2022. године.

      Усмена јавна расправа о Нацрту Локалног плана управљања отпадом за општину Александровац у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 22. фебруара 2022. године у 10.00 часова у сали општине Александровац.

 

  1. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге о нацрту Локалног плана управљања отпадом за општину Александровац и то: предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу radica.dzamic@aleksandrovac.rs, са назнаком Примедбе на Нацрт Локалног плана управљања отпадом за општину Александровац.

 

  1. Текст Нацрта Локалног плана управљања отпадом за општину Александровац је доступан на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-54-01/2022-01 од  4. фебруара 2022. године 

 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                 Др Мирко Михајловић, спец. мед, с.р.

 

ПРИЛОЗИ

Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Локалног плана управљања отпадом за општину Александровац

Програм јавне расправе о нацрту   Локалног плана управљања отпадом за општину Александровац

 
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email