«

»

јун 04

ЈАВНИ ПОЗИВ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА AЛЕКСАНДРОВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ 

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  У 2020. ГОДИНИ

И

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА  У 2020. ГОДИНИ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијала Крушевац Испостави Александровац, Општини Александровац – Канцеларији за локални економски развој или на сајту www.nsz.gov.rs. и сајту Општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

Јавни позиви су објављени на сајту Националне службе и сајту Општине Александровац.

 

            Јавни позив за самозапошљавање отворен је до 30.06.2020. године, до када се најкасније може предати захтев са бизнис планом. Јавни позив за запошљавање теже запошљивих категорија, отворен је до утрошка расположивих средстава а најкасније до 30.09.2020.године.

 

 

ПРЕУЗМИ:


ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Print Friendly, PDF & Email