«

»

феб 26

Извештај о одржаној III  ванредној-телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
 Број: 06- 19/2021
Датум26.02.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 OДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ

 

ПРЕДМЕТ: Извештај о одржаној III  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац одржао је, дана 26.02.2021.године у 16: 00 часова, трећу  ванредну – телефонску седницу којом је председавао председник Општине и командант Штаба за ванредне ситуације Др Мирко Михајловић, на којој је разматрао:

-Усвајање Записника са II ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације;

-Стање здравствене заштите грађана на територији Општине Александровац, до 26.02.2021.године;

-Разно;

Након дискусије Штаб за ванредне ситуације Општине Александровац је донео следће закључке  у складу са епидемиолошком  ситуацијом као и одлукама Републичког кризног штаба  и  Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.члан 14а.

Радно време објеката  27. и 28. Фебруара

1.Ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, ноћни клубови и сл.,као и

трговине на мало непрехрамбеним производима,тржни центри,пијаце и сл. ,биоскопи, музеји, галерије,кладионице, играонице и сл.,фитнесцентри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорти рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити од од 06.00 до 14.00 часова

2.Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало

прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања

занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником

услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте)ограничава се тако да ти

објекти могу радити од 06.00 часова до 20.00 часова.

3.Од ограничења радног времена изузимају се:

  1. апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње

или пољопривреду),

  1. бензинскe пумпe у обављању делатности продаје горива,
  2. трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране,
  3. ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге

и ветеринарских ординација и лабораторија, односно других здравствених установа у

приватној и јавној својини.“

 

 

Помоћник Председника општине

за одбрану и  ванредне ситуације

                                                                                            Душица Џамић

 

 

Print Friendly, PDF & Email