«

»

јул 27

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА

Република Србија         
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:401-1274/2018-01
Дана:27 .07.2018. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА  СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У 2018.ГОДИНИ КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА

 

 

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “, бр.16/2016 и 8/2017)  Обавештавају се учесници конкурса, који је расписао Начелник општинске управе, општине Александровац број 401-1274/2018-01 од 29.маја 2018.године, објављен на веб сајту општине Александровац и у дневном листу “ Данас “ 31. маја. 2018.године којима су одобрена средства у износу мањем од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

            Образац 1. за ревидирану спецификацију налази се на сајту oпштине Александровац: www.Aleksandrovac.rs,

                

            Попуњени образац  са новом спецификацијом трошкова , односно обавештење да се одустаје од средстава која су им додељена , послати  без одлагања на e-mail soaleks@ptt.rs и редовном поштом  на адресу , Општинска управа општине Александровац , ул. Јаше Петровић 26, 37230 Александровац.

 

 

                                                                                                Начелник општинске управе

                                                                                                Иван Новаковић, дипл правник

                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email