Arhiva po kategoriji: Одлуке

мај 30

Извештај комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 020- 370 /2022-01 Датум: 30.05.2022. год. Александровац   И З В Е Ш Т А Ј Комисије за доделу награда     Општинска управа општине Александровац је дана 05. маја 2022. године расписала Конкурс за …

Nastaviti čitanje »

мај 26

Одлука о додели средстава буџета

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и …

Nastaviti čitanje »

апр 26

Извештај о спроведеним јавним расправама и Закључци Општинског већа локални план управљања отпадом

  ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ   OДЛУКА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ   OДЛУКА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

апр 12

Одлукa о додели уговора за ЈН 0005/2022-Набавка потрошног материјала, одржавање и проширење мреже уличне расвете

Одлукa о додели уговора за ЈН 0005/2022-Набавка потрошног материјала, одржавање и проширење мреже уличне расвете, број 404-117-10/2022 од 12.04.2022.године

Starije objave «

» Novije objave