Arhiva po kategoriji: Одлуке

апр 12

Одлукa о додели уговора за ЈН 0009/2022-Насипање путева шљунком

Одлукa о додели уговора за ЈН 0009/2022-Насипање путева шљунком, број 404-90-14/2022 од 12.04.2022.године

мар 08

Одлука о одобравању средстава

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација …

Nastaviti čitanje »

јан 31

Одлука

На основу члана 68. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, број 2/19), а у вези са чланом 2. став 3. и чланом 16. став 1. Закона о обележавању Дана жалости на територији Републике Србије  („Службени гласник Републике Србије“, бр 10/05 и 30/10),  Прдседник општине Александровац дана 31. јануара 2022. године доноси:   ОДЛУКУ  О …

Nastaviti čitanje »

дец 31

Oдлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2022. годину.

          На основу члана 138. став 1. и 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 52. Закона о лoкалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave