«

»

мај 10

Решење – јавно информисање

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15), члана 24. Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС“, бр. 126/2014) члан  53. Статута општине Александровац („Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013) Oдлуке о буџету општине Александровац („Службени лист општине Александровац“ бр. 16/2015) и Предлога Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, бр. 401-257-5/2016-01 oд 21. марта 2016. године

Општинско веће општине Александровац на 112 седници од 1. априла 2016. године донело је

 

РЕШЕЊЕ (*.pdf)

Print Friendly, PDF & Email