СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 2019.

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1 351-479/2019-04 Јанковић Радосав Александровац Изградња пољопривредног објекта , спратности П, категорија А, КП  1286/6, 1286/7 КО

Александровац

28.01.2019.године
2 351-480/2019-04 Кнежевић Владан

Александровац

Изградња стамбеног објекта ,По+П+1 категорија А, КП  1294 КО

Александровац

29.01.2019.год.
3 351-485/2019-04  Вукојевић Верица

Доњи Ступањ

Изградња стамбеног објекта П категорија А, КП 4595/2 КО Доњи Ступањ 20.02.2019.год.
4 351-502/2019-04 Општина Александровац Реконструкција Трга ослобођења

Категорија Г

КП  3343, 3345, 3346 КО

Александровац

07.03.2019.год.
5 351-518/2019-04 Предраг Думановић

Београд

Реконструкција, надградња, доградња,

стамбеног бјекта П+2+Пк, Б

КП  2684/1 КО

Александровац

26.03.2019.год.
6 351-520/2019-04 Протић Радојка

Београд

Изградња пољопривредног објекта , П, категорија А, КП  1501 КО

Трнавци

25.03.2019.год.
7 351-539/2019-04 Милан Пљакић Александровац Изградња стамбеног објекта , категорија А, П+1 КП  2833/5 КО

Александровац

22.04.2019.год.
Print Friendly, PDF & Email