апр 14

Решење – О утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину општине Александровац

апр 14

Решење о утврђивању збирне изборне листе

                          На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07,34/10 – одлука УС и 54/11),

Општинска изборна комисија Александровац на седници одржаној 13. априла 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

 

 

Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Александровац на изборима расписаним за 24. април 2016. године, и то:

 

ИЗБОРНА ЛИСТА

мар 24

Обавештење – Општинска изборна комисија

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
01 Број 013-19/16
Датум:24.03. 2016 .године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Општинска изборна комисија Александровацје до 24.03.2016.године прогласила 4 изборне листе за избор одборника у Скупштину општине Александровац,  расписане за 24.април 2016.године и то:

 

  1. Изборна листа бр.1 Група грађана ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ-Др Југослав Стајковац, Др Југослав Стајковац,који је поднела Група грађана са 59 кандидата за одборнике у СО Александровац

 

  1. Изборна листа број 2 ,,ИЗБОР НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ-Иван Новаковић“ Демократска странка, СДС,ЛДП,СРП, који је поднела Коалиција странака: ДС,СДС,ЛДП,СРП са 40 кандидата за одборнике у СО Александровац

 

  1. Изборна листа број 3 ,,ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА Србије (СПС), ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА-Јединствена Србија (ЈС), коју је поднела Коалиција странака Социјалистичка партија Србије (СПС) и Јединствена Србија (ЈС) са 32 кандидата за одборнике у СО Александровац

 

  1. Изборна листа број 4 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, коју је поднела СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА са 55 кандидата за одборнике у СО Александровац

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Добрила Вукојевић

мар 11

Решење о именовању чланова комисије за оцену пројекта за остваривање јавног интереса

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 126/14)  и члана 53. Статута општине Александровац(„Сл. лист општине Александровац “ бр. 7/08,1/12,13/12 и 3/13),  

Oпштинско веће општине Александровац на 111 седници одржаној   4.марта 2016. године, донело је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

I – Именују се за чланове Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац за 2016.годину и то :

  1. Петковић Стојан,новинар –по предлогу Удружења спортских новинара Србије
  2. Бранислав  Лачњевац ,стручни радник у служби јавног информисања
  3. Александар Ђорђевић, дипломирани правник,

      

 II – Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

 

III – Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.

 

IV – Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

 

       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 401-257-2 /2016-01 од  4. марта  2016 . године

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                          Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

Starije objave «