«

»

нов 30

Oбавештење

 Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељењеза пољопривреду и рурални развој
Број: 501-75/2021-06
Датум: 30.11.2021.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

  

ПРЕДМЕТ: Обавештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на  животну средину Пројекта  Експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинском копу “Плеш“, на катастарским парцелама  638, 639/1 и 639/2 КО Грчак, општина Александровац. Носилац Пројекта HEMI FRESH D.O.O.Брзеће,  37225 Брзеће.

.  

           Обавештавамо Вас да ће јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта  Експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинском копу “Плеш“, на катастарским парцелама  638, 639/1 и 639/2 КО Грчак, општина Александровац,  носиоца Пројекта  HEMI FRESH D.O.O.Брзеће,  37225 Брзеће бити одржана 17.12.2021.год. са почетком у 11,00  часова у сали Општинске управе општине Александровац, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса.

 

Позивају се сва заинтересована лица да присуствују презентацији и јавној расправи.

 

Јавни увид у Студију обезбеђен је сваког радног дана од 11-14 часова у канцеларији број 6, Општинске управе општине Александровац, Јаше Петровића 26, уз поштовање свих прописаних мера због епидемије COVID-19 вируса.

 

Мишљења и примедбе на Студију могу се доставити Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, Нови београд, у року од 20.дана од дана објављивања огласа.

 

 

 

 

         Начелник одељења за пољопривреду и рурални развој

                                                                                                           Радица Џамић Старинац,дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email