«

»

дец 26

ЖУПСКА БЕРБА 2013 – ЗАВРШНИ ОБРАЧУН

                 За реализацију Привредно Туристичке Манифестације “Жупска берба 2013“, остварени су укупни приходи у износу од 3.773.717,81 динара, извршени укупни расходи у износу од 3.767.738,82 динара и салдо на рачуну у износу од 5.978,99 динара.

ПРИХОДИ
Врста прихода Износ
1. Средства на рачуну (почетни салдо) 32.81
2. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама (тезге, баште, роштиљи, винска улица, луна парк) 2,764,185.00
3. Спонзорства 415,000.00
4. Комунална такса за коришћење простора за паркирање возила 594,500.00
УКУПНИ ПРИХОДИ: 3,773,717.81
РАСХОДИ
Расходи по наменама Износ
1. Културно уметнички програм (сцена на тргу: Харис Џиновић, “YU Grupa“, Раша Павловић, Зоран Јовановић, Мирослав Радовановић, Ранко Стојанић Шоро, Трубачки оркестар Јовице Ајдаревића и фолклорни наступи културно-уметничких друштава) 1,858,339.00
2. Пољопривредна изложба 60,000.00
3. Медијске услуге 83,040.00
4. Реклама и пропаганда 131,000.00
5. Уређење града и одржавање хигијене 171,176.00
6. Ватромет 232,000.00
7. Угоститељске услуге 485,072.49
8. Трошкови ангажовања радне снаге 536,996.33
9. Остали трошкови 210,115.00
УКУПНИ РАСХОДИ: 3,767,738.82
Салдо на рачуну: 5,978.99

 

.

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Print Friendly, PDF & Email