«

»

мај 27

Записник о раду комисије за оцену пројеката и давање предлога о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији опшtине Александровац за 2024.годину