«

»

дец 25

ЗАКЉУЧЦИ СА 29. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
XXIX Број: 820- 15/2020
Датум:25.12.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

ЗАКЉУЧЦИ

СА 29. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На одржаној 29. телефонској ванредној седници 25.12.2020. године, Штаб за ванредне ситуације општине Александровац је донео следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020), Законом о заштити становништва од заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), и Одлуком Владе Републике Србије у вези спречавања ширења корона вируса, од 25.12.2020. године, која је донета на основу препоруке Републичког Кризног штаба од 25.12.2020.

 

Мере ступају на снагу одмах даном доношења 25.12.2020 године и важиће до понедељка 28.12.2020.године:

 

  1. Кафићи, ресторани, тржни центри и услужне делатности могу да раде до 20 часова, без коришћења музике у било ком смислу;

 

  1. Радно време установа културе уведено од 22. Децембра.2020.године (до 21:00 час), биће продужено до 212.2020.године, имајући у виду да ове установе и програми који се одржавају у њима не представљају извор ризика за погоршање епидемиолошке ситуације. Установе културе су у обавези да се током свог рада придржавају прописаних епидемилошких мера;

 

  1. НАЛАЖЕ СЕ да ЈКСП“Александровац“ уз надзор Комуналне инспекције спроводи једном дневно прање улица и јавних површина дезинфекционим средством натријум-хипохлоридом по препоруци Завода за јавно здравље Крушевац, а у складу са метеролошким условима.

 

  1. Обавезују се сви на обавезно и безусловно коришћење личне заштитне опреме (ношење заштитне маске) у затвореном простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи међуљудски контакти.

 

  1. Наставити са појачаним заједничким инспекцијским надзором у координацији Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Александровац и Републичких инспекцијских органа, уз помоћ – асистенцију људства Полицијске станице у Александровцу.

 

У осталом делу наставља се даља примена Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020) као и Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

 

 

                                                                                                  КОМАНДАНТ

                                                                               Општинског штаба за ванредне ситуације

                                                                                     Др Мирко Михајловић, спец. мед.

Print Friendly, PDF & Email