«

»

окт 26

Закључак штаба за ванредне ситуације

РEПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Штаб за ванредне ситуације
Општине Александровац
Број: 06- 63 /2020
Датум: 26.10.2020. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 

На основу члана 43. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018) члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020), Штаб за ванредне ситуације Општине Александровац на 23- ој ванредној седници одржаној дана 26.10. 2020.године, донео је:

З А К Љ У Ч А К

којим се oтказује одржавање вашараСвета Петка“,  27.10.2020.године у Александровцу

 

  1. Штаб за ванредне ситуације општине Александровац на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на територији општине Александровац угроженој опасношћу изазваном ширењем заразне болести COVID -19, отказује одржавање вашара Света Петка“, 10.2020.године у Александровцу.

 

  1. Налаже се ЈП ,,Пословни центар“ у Александровцу да уколико има резервације за вашар 27.10.2020.године, исте откаже, због погоршане епидемиолошке ситуације на територији општине Александровац;

 

  1. Контролу спровођења посебних мера заштите становништва од заразних болести вршиће Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Александровац уз асистенцију прпадника Полицијске станице у Александровцу.

 

  1. Штаб за ванредне ситуације општине Александровац ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку опасности због којих је ванредна ситуација проглашена.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА

Др Мирко Михајловић 

 

Извештај о одржаној XXIII ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

 

 

          

Print Friendly, PDF & Email