«

»

мар 05

Увид у део јединственог бирачког списка поводом расписаних локалних избора

        Поводом Одлуке о расписивању локалних избора за избор одборника Скупштине општине Александровац заказаних за 26.април 2020. године,    на основу члана 14. став 1.и и 21.Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС,,бр.104/09 и 99/11) и тач.9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС,, бр.15/12 и 88/18), Општинска управа општине  Александровац 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

           Део Јединственог бирачког списка за територију  општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, излoжен је у седишту Општинске  управе  АЛЕКСАНДРОВАЦ, Ул.Јаше Петровића, бр.26, спрат други, канцеларија бр.14.

        Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су  уписани подаци тачни.

       Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ могу поднети Општинској управи општине Александровац сваког радног дана  од 07:00 до 20:00 часова, и у нерадне дане, суботом и недељом, од 09:00 до 17:00 часова, најксније до дана  закључења Јединственог бирачког списка 10.04. 2020.године у 24:00 часа.

        Свака промена  у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења  које до закључења бирачког списка, односно до 10.04.2020. године  доноси Општинска управа општине Александровац, а  од 11. априла до 22. априла 2020. године решења доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтев грађани подносе Министарству или Општинској управи општине Александровац.

       Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз  захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази.

       Након доношења Одлуке о расписивању локалних избора у бирачки списак право уписа имају и малолетна лица која бирачко право стичу закључно са 26. априлом 2020. године, тј. на дан одржавања избора.

 

       У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се урђује заштита података о личности.

      Увид у једнствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak   уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Контакт телефон 037/3554-556.

 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ: 208-121/2020-01 ОД  04.03.2020. ГОДИНЕ

 

 

                                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                  О П Ш Т И Н С К Е   У П Р А В Е

                                                                                                                     Иван Новаковић

Print Friendly, PDF & Email