Списак издатих закључака о одбацивању захтева локацијских услова

СПИСАК ИЗДАТИХ ЗАКЉУЧАКА

О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2017

 

1 350-9/2017-04 Стојановић

Љ. Славица

Рибаре

Изградња потпорног зида КП 3077/2 КО

Рибаре

17.03.2017.
2 350-66/2017-04 ДМБ ПЕТРОЛ ОИЛ

ДОО

Аранђеловац

Доградња постојеће станице за снабдевање горивом-закључак о одбацивању захтева за лок.услове КП 6708/3 и 6706/2, Ратаје 01.11.2017.год
Print Friendly, PDF & Email