СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА 2015 годину.

 

Списак  издатих локацијских услова  за  март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар,новембар, децембар    2015.  год

 

 
Ред. број Број предмета Назив инвеститора Локацијски услови Намена објекта Датум + 
1 350-2/2015-04 „Green Power“ DOO Brus Локацијски услови  за изградњу Далековода КП 688, 1128, 1129 и 785/1 – КО Грчак Изградња подз. кабл. вода 20. 03.2015.  open-file-icon
2 350-3/2015-04 Минор Фруцхт“ Д.О.О Шљивово  из Шљивова Локацијски услови  за објекат на кат. парц. бр. 412/4 КО Шљивово Доградња Хладњаче 23.3.2015.  open-file-icon
3 350-8/2015-04 Поповић  М. Драган из Велике Врбнице Локацијскиусловизаизградњу  ДВ и СБТС на КП 2132, 2133..КО В.Врбница Г. Изградња надз.  кабл. вода и СБТС 25.03.2015.  open-file-icon
4 350-18/2015-04 Блажић В. Радисав из Стањева Лктаокацијски услови за изгр. Економског објекта на КП 1253/1 КО Стањево Економски објекат 27.05.2015. open-file-icon
5 350-14/2015-04 Кљајић С. Милисав из Новог села  Вр. Бања Лок. Усвови за изградњу хладњаче на КП 2826/6 КО Рогавчина Изградња Хладњаче 04.06.2015.  open-file-icon
6 350-6/2015-04 Петровић Раде и Џопалић Милорад из Плеша Лок. Услови за изгр. Хладњаче на КП 2371/1 КО Плеш Изградња Хладњаче 15.06.2015.  open-file-icon
7 350-9/2015-04 „Развитак“ ДОО Александровац Лок. Услови ТС 10/0,4  и далековода  на КП 1458/2 КО Витково ТС 10/0,4 кв и Далековод 22.06.2015.  open-file-icon
8 350-28/2015-04 Дубовац Петар из Александровца Лок. Услови за изградњу пољопривредног објекта за машине КП 1723 КО Александр. објекат за скл. пољ. Машина 20.07.2015.  open-file-icon
9 350-25/2015-04 ЈКСП Александровац Лок. Услови за изгр. догр. надгр, објек. за прераду воде, КП 956 КО Бзеница Далековод 10 КВ 29.05.2015.г.  open-file-icon
10 350-19/2015-04 „Energorama“ doo Beograd Локацијски услови за изградњу ДВ  10 КВ са прикљ. На ТС у још. Бањи за МХЕ Објекат за прераду воде 27.07.2015.  open-file-icon
11 350-20/2015-04 Видојевић В. Милорад из Александровца Лок. Услови за  надградњу спрата и догр. Настрешн. На КП 846/2 КО Витково стамб. посл. објекат 29.05.2015.  open-file-icon
12 350-27/2015-04 Бићанин Радман из Александровца Лок. Услови за изградњ стамбеног објекта на КП 2868/2 КО Александровац Стамбени објекат са  гаражом 31.07.2015.  open-file-icon
13 350-29/2015-04 Ана  Марковић Поповци Лок. Услови за изградњу стамб. Обј. са локалима  КП 3246 КО Александровац Изгар. Стамб. Обј. Са 2 стана и 2 лок. 17.08.2015.  open-file-icon
14 350-30/2015-04 Видојевић В. Зоран  из Александровца Лок. Услови  за изградњу стамб. Обј.  На КО 1440/1 КО Витково Изградња  стамб. Обј. Са 2 стана 20.08.2015.  open-file-icon
14 350-33/2015-04 Декић Г. Мирјана Лок. Услови за изградњу стамб. Обј. на  КП 1374/3 КО Витково Изградња стамб. Објј. 15.09.2015.  open-file-icon
16 350-36/2015-04 Општина Александровац Лок. Услови за изградњу игралишта за мале спортове на КП 1234/1, 1234/2…. Изградња играл У Ботурићима 03.09.2015.  open-file-icon
17 350-37/2015-04 „ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Лок. Услови за изградњу СБТС и кабловског вода  на КП 572, 554, 550/3 Изградња СБТС  „Рокци 1“ у Рокцима 04.09.2015.  open-file-icon
20  350-26/2015-04 Милосављевић Ђорђе и Богићевић Аренђел из Грчака Локацијски услови за изградњу ек. Овбј. За узгој пилића. КП 875 КО Грчак Живинарник .27.08.2015.г  open-file-icon
19 350-40/2015-04 „ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Лок. Услови за изградњу МБТС са прикљ. На кабл. Вод КП 3359,3358,3584…. Изградња МБТС „Центар“ 29.09.2015.  open-file-icon
20 350-41/2015-04 Ивљанин Витомир из Лесковице Локацијски услови за изградњу хладњаче на КП 1525/2 КО Лесковица Хладњача 19.10.2015.г  open-file-icon
21 350-44/2015-04 „Југоросгаз“ а.д. Београд Лок. Услови  за изградњу гасног прикључка на КП 2385 КО Алекс. КМРС прикљ.  за корис. Наде 15.10.2015.  open-file-icon
22 350-45/2015-04 „Југоросгаз“ а.д. Београд Лок. Услови за изградњу гасног прикључка на КП 323/3 КО Стњево КМРС прикљ.   корис. Радован  Бео. 15.10.2015.  open-file-icon
23 350-46/2015-04 Мијаило Д. Радуловић Лок. услови за изгр. Екон. Обј. КП 1453/1 КО Стањево Економски објекат 26.11.2015.  open-file-icon
24 350-49/2015-04 Тоскић  Д. Раде и Бонџић Ж. Мирослав Лок. Услови за изградњу прикљ. Кабл. Вода на КП 2088, 1503/4 и 1503/5 све КО Станјево Кабловски вод  Стањево 30.11.2015.  open-file-icon
25 350-52/2015-04 Ивљанин М. Витомир Лесковица Лок. Услови за изградњу напојног вода са прикљ. На ТС 10/0,4 КВ леск. До КП 1525/2 Изградња напојног вода за пр. На обј. Хладњаче 25.12.2015.  open-file-icon

 

Print Friendly, PDF & Email