СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2021. год.

Р.бр. Број у систему ЦЕОП инвеститор Објекат и локација Датум издавања
1

 

ROP-ALK-36107-LOC-1/2020,

350-92/2020-04,

ВИНАРИЈА МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА д.о.о. Александровац Винарија на к.п.937/1 КО СТАЊЕВО 01.01.2021
2

 

ROP-ALK-1544-LOC-1/2021

350-4/2021-04

Анђела Настић Боботе Стамбени објекат у КО Александровац 11.02.2021
3

 

ROP-ALK-2908-LOC-1/2021

350-6/2021-04

Горан Џамић александровац Помоћни објекат к.п. 1805/2КО Александровац 03.03.2021
4 ROP-ALK-3331-LOC-1/2021

350-9/2021-04

Горан Бабић Београд Реконструкција са променом намене

К.п.3430 КО Александровац

10.03.2021
5

 

 

ROP-ALK-3633-LOC-1/2021

350-10/2021-04

Милан Томић Лаћислед Економски објекат к.п.1891/1 КО Лаћислед 26.02.2021
6

 

ROP-ALK-3854-LOC-1/2021

350-12/2021-04

АГРИКОЛ ДОО Изградња ТС 229/1 КО Горња Злегиња 26.02.2021
7

 

 

ROP-ALK-3929-LOC-1/2021

350-13/2021

Југоросгаз ад Гасни прикључак 17.03.2021
8

 

ROP-ALK-5493-LOC-1/2021

350-18/2021-04

Марина Тамбурић Александровац Ограда кп 3119 КО Александровац 10.03.2021.
9

 

ROP-ALK-6822-LOC-1/2021

350-21/2021-04

Винарија А Рајковић Реконструкција и доградња, винарија

К.П.669/2 Горња Злегиња

07.04.2021
10

 

ROP-ALK-7653-LOC-1/2021

350-24/2021-04

Милан Лапчевић Помоћни објекат

1143/1 KO Александровац

09.04.2021
11

 

ROP-ALK-9053-LOC-1/2021

350-29/2021-04

Епс ОДС Крушевац ТС И мешовити вод у КО Ратаје 27.04.2021
12 ROP-ALK-9705-LOC-1/2021

350-30/20201-04

Стефан Бозољац Реконструкција и промена намене

3352/1 KO Александровац

10.05.2021
13 ROP-ALK-11471-LOC-1/2021

350-34/2021-04

Борис ОД Ратаје Изградња складишта у Ратају

2627/5 KO Ратаје

19.05.2021
14 ROP-ALK-11701-LOC-1/2021

350-36/2021-04

Драган Џамић

Александровац

Изградња ограде 19.05.2021
15 ROP-ALK-12216-LOC-1/2021

350-39/2021-04

Рашко Радојичић

Стубал

Гаража у КО Стубал 31.05.2021.
16 ROP-ALK-14656-LOC-2/2021

350-42/2021-04

Балкан Полумерс ДОО Београд Хладњача у КО Тулеш 27.05.2021.
17 ROP-ALK-13389-LOC-1/2021

350-44/2021-04

Епс ОДС Крушевац ТС и мешовити вод у КО Ратаје 04.06.2021
18 ROP-ALK-3819-LOC-11/2021          

350-47/2021-04

Ферожупа Александровац Изградња складишта бутана 07.06.2021
19 ROP-ALK-14386-LOC-1/2021

350-48/2021-04

Милена Милошевић Александровац Изградња стамбеног објекта Бзенице 07.06.2021
20 ROP-ALK-14849-LOC-1/2021

350-49/2021-04

Раде Бабић из Александровца Помоћни објекат 14.06.2021
21 ROP-ALK-17151-LOC-1/2021

350-54/2021-04

Смиља Стефановић Реконструкција и доградња

Кп 3437 КО Александровац

05.07.2021
22 ROP-ALK-17618-LOC-1/2021

350-57/2021-04

Смиљана Андрејић Помоћни објекат у Александровцу

Кп 2079/2 КО Александровац

08.07.2021
23 ROP-ALK-18243-LOC-1/2021

350-59/2021-04

Данијел Савковић

Александровац

Стамбени објекат у КО Александровац 13.07.2021
24 ROP-ALK-18364-LOC-1/2021

350-60/2021-04

Богдан Николић

Г.Ратаје

Изградња складишта 09.07.2021
25 ROP-ALK-19038-LOC-1/2021

350-64/2021-04

Зоран Богдановић

Александровац

Пољопривредни објекат у КО Стањево 19.07.2021.
26 ROP-ALK-19229-LOC-1/2021

350-65/2021-04

Слободан Вујић, Лукаревина Изградња винарије

 У КО Дренча

21.07.2021
27 ROP-ALK-7227-LOCH-2/2021

350-26/2021-04

Мирослав Прибановић

Кожетина

Стамбено-пословни објекат у КО Кожетин 16.04.2021
28 ROP-ALK-8860-LOCH-2/2021

350-37/2021-04

Слога –еуропродукт

Александровац

Стамбено-пословни објекат у Расаднику 24.05.2021
29 ROP-ALK-12996-LOCH-2/2021 

350-50/2021-04

Далибор Гашић

 Вратари

Стамбени објекат 14.06.2021.
30 ROP-ALK-13988-LOCH-2/2021 

350-55/2021-04

Ненад Цветковић

Александровац

Економски објекат у 1709 КО Дашница 22.06.2021.
Print Friendly, PDF & Email