«

»

нов 07

Сервисне информације за 07.новембар 2013. године

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ДАН 07.НОВЕМБАР 2013.ГОДИНЕ

ЈКСП Александровац наставља са активностима у селима Жупе.

– Настављају се радови на реконструкцији водоводне мреже у Стублу, заселак Милићи.

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу – активности:

– Настављају се радови на припреми за асфалтирање пута у Горњој Великој Врбници, заселак Себићи.

Print Friendly, PDF & Email