«

»

нов 06

Сервисне информације за 06. новембар 2013. године

Активности јавних предузећа у општини Александровац

ЈКСП Александровац наставља са активностима у граду и месним заједницама.

– Настављају се радови на реконструкцији водоводне мреже у Стублу, заселак Милићи.
– Отклањање хаварије на водоводној мрежи у граду, у насељима Борје и Вуков До.

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу – активности:

– Настављају се радови на припреми за асфалтирање пута у Горњој Великој Врбници, заселак Себићи.

Print Friendly, PDF & Email