«

»

јун 10

Решење о утврђивању збирне изборне листе

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима  (“ Службени гласник РС “ број 129 /07,34/10- одлука Уставног суда,54/11, 12/20 и 16/20- аутентично тумачење, и 68/20),

 Општинска изборна комисија општине  Александровац , на седници од 10 јуна 2020 године ,донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

 О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ  ЛИСТЕ  КАНДИДАТА

ЗА ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

     Утврђује се Збирна изборна листа кандидата  за одборнике Скупштине општине Александровац, расписане за 21 јуни 2020 године и то:

 

  1. 1. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ

 

Кандидати за одборнике су:

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1.      др Мирко Михајловић 1960. др медицине спец педијатрије Александровац
2.      Славољуб Миљковић 1952. Предузетник Александровац
3.      Дејан Марковић 1968, Аутонеханичар Доњи Ступањ
4.      Маријана Милошевић 1977. професор Александровац
5.      Душица Џамић 1989. Дипломирани менаџер безбедности Александровац
6.      Владислав Михајловић 1986. дипл. менаџер информатике Александровац
7.      Братислав Варинац 1969. пољопривредник Љубинци
8.      Бојан Ковачевић 1977. саобраћајни техничар Тулеш – 37230 Александровац
9.      др Верослава Ђорђевић Томић 1970. лекар Витково
10.    Снежана Ивљанин 1966. техничар пољопривреде Александровац
11.    Милорад Симић 1968. Пољопривредник Врбница 37233
12.    Микица Цветковић 1961. Радник Дашница 37234 Г. Ступањ
13.    Марко Томић 1987. доктор медицине Горњи Ступањ
14.    Јелена Јовковић 1982. дипломирани менаџер Шљивово 37239
15.    Снежана Карајовић 1986. радник (техничар) Лаћислед,

Александровац

16.    Драган Благојевић 1962. текстилни инжењер Александровац
17.    Мирољуб Стевановић 1966. радник Доње Ратаје 37236
18.    Горан Стојаковић 1976. Пољопривредник Пуховац
19.    Олгица Ћоћић 1980. др. медицине Г. Вратари 37230 Александровац
20.    Ивана Ивковић Радисављевић 1981. дипломирани економиста менаџер у здравству Александровац
21.    Александар Милинчић 1984. предузетник Александровац Мрмош
22.    Марко Мијаиловић 1989. Радник Тржац 37230 Александровац
23.    др Мирослав Карајовић 1983. доктор медицине Лаћислед бб 37234
24.    Драгана Жарковић 1976. ек. техничар Ракља
25.    Сунчица Катанчевић 1975. Медицинска сестра Александровац
26.    Саша Милутиновић 1974. пољопривредник Ржаница, Александровац
27.    Тома Савковић 1952. Магистар Техничких наука Витково, 37230 Александровац
28.    Иван Дуњић 1980. предузетник Александровац
29.    Гордана Бићанин 1959. благајник Александровац
30.    Јелена Недељковић 1986. професор разредне наставе Александровац, Кожетин
31.    Зоран Шибић 1966. Радник С. Суботица
32.    Зоран Михајловић 1965. Пољопривредник Александровац, Латковац
33.    Слађан Видојевић 1969. проф. Одбране и Заштите Александровац
34.    Марија Живковић 1998. Економски техничар Гаревина 37234
35.    Јасна Вујић 1985. струковни васпитач Козница Александровац
36.    Миломир Миодраговић 1972. машин бравар Лесковица
37.    Томица Анђелковић 1970. радник Доње Ратаје 37236
38.    Боговид Бежановић 1960. машински инжињер В. Врбница
39.    Далиборка Симић 1977. медицинска сестра Плеш
40.    Марија Богдановић 1984. Професор Александровац
41.    Стефан Радовановић 1993. Машински техничар Доњи Вратари
42.    Предраг Станковић 1971. трговац Горњи Ступањ 37234
43.    Владица Ђурђевић 1979. средња стручна спрема Доброљупци
44.    Ивана Луковић 1983. професор енглеског језика Александровац
45.    Јелица Милојевић 1961. трговац Боботе 37230
46.    Драган Трифуновић 1977. машински техничар Плоча
47.    Душан Станић 1988. дипл. инг. пољопривреде село Вражогрнци
48.    Ненад Марковић 1980. пр. физ. васпитања Шљивово
49.    Марија Милановић 1978. ветер. техничар Александровац, Латковац
50.    Александра Милићевић 1989. дипломирани психолог Александровац
51.    Драгош Стефановић 1968. пољопривредник Јелакци
52.    Слободан Судимац 1969. економиста Парчин, 37239 Шљивово
53.    Бранислав Миљковић 1986. радник Горње Ратаје 37236
54.    Данка Пљакић 1986. Мастер инжењер текстилне технологије Александровац, Мала Ракља
55.    Данијела Ђорђевић 1985. Мадицинска сестра техничар Тулеш, Александровац 37230
56.    Милан Минић 1984. адвокат Кожетин, Наде Милутиновић
57.    Иван Милићевић 1960. ветеринар Александровац
58.    Драгана Ђорђевић 1990. мастер учитељ Новаци
59.    Бранкица Вуковић 1986. дип. дефек.мастер логопед Александровац

 

 

  1. 2. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“

 

Кандидати за одборнике су:

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1. Живота Цветковић 1952. Правник Александровац
2. Јелена Вујић Обрадовић 1979. Дипл. Правник Александровац
3. Зоран Ћоћић 1968. Дипл.инг. пољопривр. Горњи Вратари Александровац
4. Марко Протић 1984. Дипл.инг.воћ-вин. Дренча Александровац
5. Југославка Радуловић 1970. Дипл. економиста Александровац
6. Горан Бонџић 1961. Металостругар Александровац
7. Милан Милутиновић 1965. Проф. зашт. биља Александровац
8. Јасмина Божиновски 1985. Специјалиста струковни васпитач Александровац
9. Марија Медаровић 1979. Виши физ.козметичар Стањево Александровац
10. Дејан Вулетић 1967. Металостругар В.С.С.С. Александровац
11. Мирољуб Мијољић 1972. Пољопривредник Доње Ратаје Александровац
12. Др Божидар Димитријевић 1953. Специј.општ.медицине Александровац
13. Надица Миљковић 1970. Економски техничар Горњи Ступањ Александровац
14. Гојко Јотић 1959. Пензионер Александровац
15. Верица Левић 1977. Дип.инг.Пољпоривреде Александровац
16. Влада Петровић 1991. Мастер инг.машинства Велика Врбница Александровац
17. Драган Ракић 1997. Земљорадник Латковац Александровац
18. Стефан Ковачевић 1995. Радник обезбеђења Александровац
19. Ружица Богојевић 1951. Дипл.инг.пољ.-технолог Александровац
20. Гордана Ћосић 1992. Машински техничар Витково Александровац
21. Ђорђе Живадиновић 1996. Студент Александровац
22. Гордана Јовановић 1964. Трговац Александровац
23. Србобран Милосављевић 1953. Пензионер Доброљубци Алекандровац
24. Срећко Радичевић 1959. Пољопривредник Јелакци Александровац
25. Валентина Црноглавац 1986. Радник Бзенице Александровац
26. Божидар Ракићевић 1986. Пољопривредник Љубинци Александровац
27. Александар Ђуричић 1960. Металостругар Суботица Александровац
28. Младен Гајић 1989. Радник Трнавци Александровац
29. Бојана Алексић 1977. Инг.прехрамбене технологије Пањевац Александровац
30. Оливера Нешковић 1965. Наставник дефектолог Александровац
31. Радисав Стојаковић 1955. Пољопривредник Пуховац Александровац
32. Анђела Карајовић 1994. Трговац Александровац
33. Милош Матић 1983. Кувар Лаћислед Александровац
34. Сања Топаловић Живковић 1983. Инг.технологије за воду Дренча Александровац
35. Милан Зајић 1957. Инг .хемије Доњи Вратари Александровац
36. Никола Филиповић 1995. Дипл. географ Александровац
37. Сунчана Вучковић 1981. Спремачица-радник Александровац
38. Славомирка Стефановић 1961. Предузетник-пољоп. Плоча  Александровац
39. Стефан Бонџић 1994. Дипл.инг.пољопривреде Александровац
40. Сузана Бабић 1985. Пољопривредни техничар Стањево Александровац

 

  1. Група грађана ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ-Др Југослав Стајковац

 

Кандидати за одборнике су:

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1.      Др Југослав Стајковац 1954. доктор економских наука Александровац
2.      Др Љубиша Пантић 1961. доктор специјалиста медицине Александровац
3.      Др Бобан Јовановић 1972. доктор ветеринарске медицине Горњи Ступањ
4.      Анђелка Милетић 1996. дипломирани инжењер менаџмента Парчин
5.      Цвета Минић 1959. медицинска сестра Александровац, Кожетин
6.      Дејан Вучић 1979. дипломирани хемичар Доња Злегиња
7.      Ратко Јовановић 1948. инжењер пољопривреде Александровац, Кожетин
8.      Стефан Карајовић 1993. мастер инжењер архитектуре Александровац
9.      Тања Милосављевић 1968. дипломирани хемичар Александровац
10.    Лидија Савковић 1985. васпитач Трнавци
11.    Милош Пештерац 1978. аутоелектричар Мрмош
12.    Мирољуб Миљковић 1965. предузетник Горње Ратаје
13.    Горан Пановић 1970. предузетник Јелакце
14.    Наташа Левић 1976. радник у трговини Доње Ратаје
15.    Јасмина Радовић 1973. економиста Лаћислед
16.    Горан Мијајловић 1976. радник Суботица
17.    Др Саша Дуњић 1977. доктор медицине Александровац, Кожетин
18.    Марко Петровић 1986. дипломирани демограф Александровац
19.    Радица Кованџић 1963. медицинска сестра Доњи Ступањ
20.    Милијана Пештерац 1976. домаћица Мрмош
21.    Небојша Равилић 1959. пензионер Бзенице
22.    Аца Ерчевић 1974. машински техничар Лаћислед
23.    Мирослав Савковић 1959. радник Трнавци
24.    Весна Недељковић 1977. домаћица Александровац, Кожетин
25.    Љиљана Марковић 1954. пензионер Александровац
26.    Зоран Милановић 1958. машинбравар Доњи Вратари
27.    Милен Милић 1959. пољопривредни произвођач Витково
28.    Дејан Марковић 1976. возач Шљивово
29.    Сандра Станић 1980. кулинарски техничар Пуховац
30.    Марија Симић 1978. дипломирани инжењер пољопривреде Дренча
31.    Будимир Бонџић 1943. пензионер Стањево
32.    Иван Бабић 1971. машински инжењер Александровац, Мала Ракља
33.    Зоран Рачић 1965. пензионер Љубинци
34.    Милијана Јовановић 1948. пензионер Александровац
35.    Владанка Цветић 1972. економиста Дашница
36.    Никола Судимац 1961. пољопривредни произвођач Пањевац
37.    Дејан Миљаковић 1973. машински техничар Новаци
38.    Саша Крцић 1971. предузетник Доброљупци
39.    Снежана Зарић 1973. административни радник Витково
40.    Славица Томић 1970. економски техничар Лаћислед
41.    Бобан Јованчевић 1970. дипломирани економиста Мала Ракља Пољана
42.    Горан Савовић 1977. радник Гаревина
43.    Милутин Дебељаковић 1964. пољопривредни произвођач Доњи Ступањ
44.    Снежана Ђурић 1992. струковни економиста Александровац
45.    Александра Милинчић 1990. мастер учитељ Стубал
46.    Милорад Миловановић 1954. пољопривредни произвођач Тулеш
47.    Миљко Бабић 1955. радник Плоча
48.    Милутин Петровић 1996. предузетник Горња Злегиња
49.    Тања Лисинац 2000. радник Горњи Ступањ
50.    Анђелка Марковић 1952. пензионер Лесеновци
51.    Сашан Џамић 1960. пољопривредни произвођач Велика Врбница
52.    Дејан Томић 1969. професор Александровац
53.    Милутин Радовић 1981. ветеринарски техничар Лаћислед
54.    Оливера Пецић 1978. домаћица Вражогрнци
55.    Славомирка Ђурић 1963. дипломирани економиста Александровац
56.    Мирољуб Милетић 1972. аутомеханичар Парчин
57.    Јовица Јовановић 1959. економски техничар Дашница
58.    Весна Васић Петровић 1964. економски техничар Алексанровац
59.    Ана Минић 1983. професор разредне наставе Александровац

 

II

 

Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“.

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

                                          ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ   

 

                                    01 Број: 013-4/2020 – 35 од  10  јуна 2020 године.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Председник

Добрила Вукојевић, с.р.                                                                                                                                                                                                                                         

Print Friendly, PDF & Email