«

»

јул 01

Решење о утврђењу збирне изборне листе за избор кандидата за чланове Савета месних заједница

На основу члана 40. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр.9/19), Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац, на седници одржаној дана 01.07.2021. године, донела је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице АЛЕКСАНДРОВАЦ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Гавриловић 1981 Лекар Александровац
2. Жарко Левић 1976. економиста Александровац
3. Иван Живадиновић 1985. Машински инжењер Александровац
4. Далибор Митровић 1980. Пољопривредни инжењер Александровац
5. Милорад Чолић 1963. Возач Александровац
6. Дејан Филиповић 1972. Радник Александровац
7. Радош Бабић 1963. Предузетник Александровац
8. Александар Луковић 1982. Економиста Александровац
9. Горан Лапчевић 1968. Незапослен Александровац
10. Милован Минић 1980. Васпитач Александровац
11. Дејан Лапчевић 1972. Трговац Александровац

 

 2. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ПЛОЧА, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Пеђа Бабић 1994. радник Плоча
2. Горан Трифуновић 1973. Шумарски техничар Плоча
3. Славиша Бабић 1978. металостругар Плоча
4. Слободан Симић 1975. пољопривредник Плоча
5. Милан Јованчевић 1973. Пољопривредник Плоча

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице РОКЦИ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Драган Дуњић 1961. професор Рокци
2. Раде Стојановић 1969. пољопривредник Рокци
3. Драган Ж. Дуњић 1962. пољопривредник Рокци
4. Иван Дуњић 1984. Инжењер шумарства Рокци
5. Горан Дуњић 1972. Пољ. радник Рокци

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ЈЕЛАКЦИ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милисав Павловић 1974. радник Јелакци
2. Марко Пецић 1994. радник Јелакци
3. Новак Катић 1950. пензионер Јелакци
4. Миљан Вукмировић 1995. аутомеханичар Јелакци
5. Војкан Протић 1979. пољопривредник Јелакци
6. Оливер Живановић 2000. пољопривредник Јелакци
7. Милисав Угринић 1970. пољопривредник Јелакци

 

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ПЛЕШ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милан Стајковац 1986 Пољопривредни техничар Плеш
2. Драган Цветковић 1958. пензионер Плеш
3. Слободан Симић 1977. радник Плеш
4. Дејан Рајчић 1975. радник Плеш
5. Александар Стајковац 1962. радник Плеш
6. Раде Петровић 1975. Радник Плеш
7. Милен Тоскић 1969   Плеш
8. Саша Џопалић 1970. приватник Плеш
9. Зоран Филиповић 1962. радник Плеш
10. Горан Џопалић 1962. радник Плеш

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице РОГАВЧИНА, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Горан Штрбановић 1965. радник Рогавчина
2. Миломир Добричинац 1956. пољопривредник Рогавчина
3. Драган Радичевић 1982. радник Рогавчина
4. Стеван Кљајић 1944. пензионер Рогавчина
5. Мирослав Грујовић 1953. пензионер Рогавчина
6. Дејан Црноглавац 1985. радник Рогавчина
7. Голуб Жерађанин 1960. радник Рогавчина

                   

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице БЗЕНИЦЕ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Недељко Комненовић 1967. грађевинац Бзенице
2. Марко Ђаковић 1985. радник Бзенице
3. Милорад Луковић 1988. Мото тестераш Бзенице
4. Александар Цветковић 1994. електротехничар Бзенице
5. Владимир Богдановић 1992. механичар Бзенице

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице КОЗНИЦА , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Дејан Добричић 1974. Радник Козница
2. Зоран Рајчић 1961. Пољопривредник Козница
3. Миљана Тоскић 2003.   Козница
4. Миладин Видојевић 1957. Пољопривредник Козница
5. Зоран Видојевић 1955.   Козница

 

           

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ГРЧАК, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Николић 1975. пољопривредник Грчак
2. Дејан Ђолић 1995. студент Грчак
3. Михајло Мијајловић 1993. пољопривредник Грчак
4. Зоран Ђолић 1963. пољопривредник Грчак
5. Горан Петровић 1980. пољопривредник Грчак
6. Дејан Николић 1968. радник Грчак
7. Алекса Величковић 1997. радник Грчак

           

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице СТРМЕНИЦА, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Раде Ђуровић 1971. пољопривредник Стремница
2. Иван Милићевић 1967. пољопривредник Стрменица
3. Влада Ристић 1971. пољопривредник Стрменица
4. Славољуб Бошковић 1967. пољопривредник Стрменица
5. Раденко Бошковић 1952. пензионер Стрменица

 

                   

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице БОТУРИЋИ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Жељко Марић 1977. Инжењер електротехнике Ботурићи
2. Родољуб Здравковић 1956. радник Ботурићи
3. Лепа Мијатовић 1972. Административни радник Ботурићи
4. Вучић Марић 1949. пензионер Ботурићи
5. Драгица Луковић 1967. Рач.техничар Ботурићи
6. Милутин Михајловић 1969. Портир Ботурићи
7. Драгиша Мијатовић 1968. Радник Ботурићи
8. Марко Луковић 1991. Пољопривредни техничар Ботурићи
9. Љубиша Марић 1964. Предузетник Ботурићи

 

 

 

           

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ЛАТКОВАЦ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Александар Васић 1993.   Латковац
2. Богић Михајловић 1965. Пољопривредник Латковац
3. Ненад Јовановић 1978. Предузетник Латковац
4. Стојан Степић 1979   Латковац
5. Чедомир Кнежевић 1954. Пензионер Латковац
6. Миломир Ракић 1971. Предузетник Латковац
7. Миодраг Кнежевић 1956. пензионер Латковац
8 Гордан Миленковић 1969. Пољопривредник Латковац

 

 

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ВЕЛИКА ВРБНИЦА , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Дејан Џамић 1973   Велика Врбница
2. Владен Џамић 1961. Пољопривредник Велика Врбница
3. Бојан Себић 1982. Радник Велика Врбница
4. Горан Џамић 1973. Пољопривредник Велика Врбница
5. Милоје Себић 1982. Радник Велика Врбница
6. Радосав Џамић 1963. Земљорадник Велика Врбница
7. Мирко Бежановић 1960. радник Велика Врбница

 

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ГОРЊИ ВРАТАРИ , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Боровац 1987. Незапослен Горњи Вратари
2. Вељко Гошић 1969. Пољопривредник Горњи Вратари
3. Далибор Гашић 1988. Радник Горњи Вратари
4. Борисав Гошић 1989. Незапослен Горњи Вратари
5. Драган Гошић 1961. Пољопривредни произвођач Горњи Вратари
6. Гашић Александар 1977. Радник Горњи Вратари
7. Зоран Гашић 1963 радник Горњи Вратари

 

 

 

 15  Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ДОЊИ ВРАТАРИ, и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Никола Радовановић 1991. Радник Доњи Вратари
2. Бобан Радовановић 1976. Радник Доњи Вратари
3. Златан Радовановић 1970. радник Доњи Вратари
4. Саша Крпић 1982. Радник Доњи Вратари
5. Драган Џамић 1967. пољопривредник Доњи Вратари
6. Саша Радовановић 1970. Металостругар Доњи Вратари
7. Љубомир Гашић 1981. Пољопривредник Доњи Вратари
8. Димитрије Зајић 1967. Пољопривредник Доњи Вратари
9. Владимир Крпић 1985. Такси превоз Доњи Вратари
10. Зоран Милановић 1958. пољопривредник Доњи Вратари

 

16. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ЛЕСЕНОВЦИ, и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Сава Катанчевић 1963. Пензионер Лесеновци
2. Братислав Катанчевић 1984. Металостругар Лесеновци
3. Драган Џамић 1973. Машински техничар Лесеновци
4. Зоран Николић 1964. предузетник Лесеновци
5. Добрица Шиндић 1965. Машински техничар Лесеновци
6. Зоран Катанчевић 1964. незапослен Лесеновци

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице РАКЉА, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Владица Николић 1980. Предузетник Ракља
2. Славиша Ћирић 1977. Земљорадник Ракља
3. Саша Жарковић 1975. Слободни уметник Ракља
4. Мирољуб Николић 1987. Фризер Ракља
5. Драгомир Николић 1963.   Ракља
6. Михајло Жарковић 1990. Машински техничар Ракља
7. Весна Жарковић 1963. Домаћица Ракља
8. Ненад Жарковић 1974. радник Ракља

 

 

 1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ПУХОВАЦ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Владица Радојичић 1980. Возач теретног возила Пуховац
2. Горан Андрејић 1969. Радник Пуховац
3. Миљан Радојичић 1980. Столар Пуховац
4. Дејан Катић 1980. Пољопривредник Пуховац
5. Стефан Поповић 2003. Радник Пуховац

 

 

19. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ЛЕСКОВИЦА , и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Дејан Марић 1978 Радник Лесковица
2. Саша Јевтовић 1967. Радник Лесковица
3. Сашко Радисављевић 1976. радник Лесковица
4. Ивица Петковић 1988. Радник Лесковица
5. Младен Миодраговић 2000. радник Лесковица

 

20. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ДРЕНЧА , и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Миливоје Живковић 1960. Пољопривредник Дренча
2. Сања Смиљковић 1976. Домаћица Дренча
3. Љиљана Милојевић 1963. Домаћица Дренча
4. Емина Јочић 1982. Домаћица Дренча
5. Весна Ћалић 1970. радник Дренча

 

 

21. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ВЕЉА ГЛАВА , и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Зоран Прибановић 1978 Пољопривредник Веља Глава
2. Милутин Прибановић 1952. Пољопривредник Веља Глава
3. Горан Прибановић 1974. Пољопривредник Веља Глава
4. Братислав Ракићевић 1973. Предузетник Веља Глава
5. Срђан Филиповић 1979. пољопривредник Веља Глава

 

22. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ДОЊА РЖАНИЦА , и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Драган Михајловић 1980. Машински техничар Доња Ржаница
2. Немања Милутиновић 1990. Радник Доња Ржаница
3. Марко Ћалић 1990. Комерцијалиста Доња Ржаница
4. Мирослав Стојадиновић 1985. Радник Доња Ржаница
5. Јелена Ћалић 1990. продавац Доња Ржаница

 

23. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ГОРЊА РЖАНИЦА , и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Милетић 1987. Радник Горња Ржаница
2. Горан Весић 1976. Пољопривредник Горња Ржаница
3. Драгиша Милетић 1962.   Горња Ржаница
4. Томислав Смиљковић 1964. Помоћни радник Горња Ржаница
5. Дејан Вешковац 1985. пољопривредник Горња Ржаница

 

 

24. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице БРАТИЋИ , и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Миломир Милутиновић 1959. Пољопривредник Братићи
2. Зоран Петрашиновић 1971. Пољопривредник Братићи
3. Дејан Милутиновић 1981. Пољопривредник Братићи
4. Радосав Ристић 1949. Пољопривредник Братићи
5. Младен Милутиновић 1981. Машински техничар Братићи

 

25. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ГОРЊЕ РАТАЈЕ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Мирко Миљковић 1986. Машински инжењер Горње Ратаје
2. Андрија Миљковић 1983. Машински инжењер Горње Ратаје
3. Александар Пантић 1984. Радник Горње Ратаје
4. Саша Милошевић 1979. Радник Горње Ратаје
5. Витомир Сакић 1982. Радник Горње Ратаје
6. Данило Стевановић 1982. Машинац Горње Ратаје
7. Зоран Ћирић 1985. Радник Горње Ратаје
8. Немања Маринковић 1993. Радник Горње Ратаје
9. Слободан Кљајић 1989. Радник Горње Ратаје

 

26. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ДОЊЕ РАТАЈЕ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милан Милосављевић 1988. Радник Доње Ратаје
2. Драган Арсић 1969. Радник Доње Ратаје
3. Андрија Радовановић 1978. Радник Доње Ратаје
4. Душан Николић 1989. Радник Доње Ратаје
5. Дејан Анђелковић 1992. Лекар Доње Ратаје
6. Зоран Милованкић 1965. Радник Доње Ратаје
7. Љубомир Петровић 1969. пољопривредник Доње Ратаје

 

27. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ТРЖАЦ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милена Живковић 1987. Предузетник Тржац
2. Марија Радуловић 1984. Радник Тржац
3. Никола Радичевић 1984. Предузетник Тржац
4. Стефан Антић 1992.   Тржац
5. Душан Филиповић 1981.   Тржац

 

 

 28. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ТУЛЕШ , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Андреја Левић 1987. Радник Тулеш
2. Ненад Кљајић 1976. Бравар Тулеш
3. Ђорђе Радовановић 1995. Керамичар Тулеш
4. Владимир Ђорђевић 1993. Машински техничар Тулеш
5. Никола Левић 1993. Прехрамбени техничар Тулеш

 

 

29. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице РУДЕНИЦЕ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Вујица Ћирковић 1973. Пољопривредник Руденице
2. Филимон Терзић 1950. Пензионер Руденице
3. Љубинко Протић 1955. Пензионер Руденице
4. Љиљана Терзић 1987 Медицинска сестра Руденице
5. Данијела Ивановић 1969. Домаћица Руденице
6. Милоје Терзић 1960. Пензионер Руденице
7. Живојин М.Ћосић 1942. Пензионер Руденице

 

 

30. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице МРМОШ , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Саша Илић 1982. Радник Мрмош
2. Саша Даниловић 1983. Фризер Мрмош
3. Иван Пештерац 1979. Радник Мрмош
4. Саша Јовановић 1975 пољопривредник Мрмош
5. Никола Мијајловић 1992. механичар Мрмош
6. Горан Живковић 1966. Ел.монтер Мрмош
7. Зоран Милошевић 1987. радник Мрмош

 

31. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ВРБНИЦА , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Горан Зајић 1968. Радник Врбница
2. Радиша Бојанић 1962. Пољопривредник Врбница
3. Радиша Зајић 1960. Радник Врбница
4. Мирослав Лапчевић 1963. Радник Врбница
5. Саша Каралић 1975. Пољопривредник Врбница
6. Радиша Терзић 1958. Пољопривредник Врбница
7. Раде Косић 1967. радник Врбница

 

 

32. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ЛАЋИСЛЕД 1 , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Горан Ерчевић 1970. Редитељ – сниматељ Лаћислед 1
2. Ненад Ерчевић 1989. Радник Лаћислед 1
3. Зоран Ерчевић 1977. Столар Лаћислед 1
4. Славиша Миловановић 1977. Радник Лаћислед 1
5. Бојан Томић 1976. столар Лаћислед 1

 

33. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ЛАЋИСЛЕД 2 , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Жарко Карајовић 1990. Машински техничар Лаћислед 2
2. Ненад Андрејић 1978. Инжењер пољопривреде Лаћислед 2
3. Слободан Величковић 1978. Приватни предузетник Лаћислед 2
4. Драган Живковић 1966. Приватни предузетник Лаћислед 2
5. Малиша Живковић 1977. Приватни предузетник Лаћислед 2

 

34. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ГОРЊИ СТУПАЊ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Веселин Јовановић 1985. Радник Горњи Ступањ
2. Милорад Томић 1964. Радник Горњи Ступањ
3. Зоран Лисинац 1965. Радник Горњи Ступањ
4. Жељко Лисинац 1969. Радник Горњи Ступањ
5. Зоран Јовановић 1972. Радник Горњи Ступањ
6. Ивица Блажић 1981. Радник Горњи Ступањ
7. Саша Јовановић 1972. Радник Горњи Ступањ
8. Саша Костадиновић 1971. радник Горњи Ступањ
9. Љубиша Миљковић 1963.   Горњи Ступањ

 

35. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ГАРЕВИНА, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Владета Живковић 1958. Пољопривредник Гаревина
2. Драган Татић 1970. Ватрогасац Гаревина
3. Стојадин Миленковић 1959. Радник Гаревина
4. Милош Живковић 1986. Радник Гаревина
5. Јовица Прибаковић 1973. Радник Гаревина
6. Владимир Савовић 1979. Радник Гаревина
7. Душан Савовић 1988. Радник Гаревина

 

 

36. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ДАШНИЦА, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Аца Обрадовић 1989. Радник Дашница
2. Мусић Стеван 1989. Прехрамбени техничар Дашница
3. Младен Обрадовић 1983. Радник Дашница
4. Владимир Иричанин 1999. Радник Дашница
5. Милош Вукојевић 1989. Инжењер пољопривреде Дашница
6. Александар Рајић 1988. Предузетник Дашница
7. Милош Рајић 1987. Радник Дашница

 

37. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице СУБОТИЦА, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Бобан Живковић 1986. Радник Суботица
2. Божидар Котлајић 1959.   Суботица
3. Никола Вукојичић 1983. Радник Суботица
4. Радослав Арсић 1958. Пензионер Суботица
5. Драган Сијић 1967. Радник Суботица
6. Милутин Петковић 1957. Пензионер Суботица
   7. Радивоје Ђуричић 1974. радник Суботица
8. Предраг Ђуричић 1967. радник Суботица
9. Милун Мијајловић 1978. радник Суботица

 

38. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ДОЊЕ ЗЛЕГИЊЕ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Дејан Милошевић 1982. Радник Доње Злегиње
2. Ђорђе Милосављевић 1993. Студент Доње Злегиње
3. Богоје Станковић 1964. Пољопривредник Доње Злегиње
4. Дејан Ђорић 1972. Пољопривредник Доње Злегиње
5. Милорад Радулац 1987. Радник Доње Злегиње

 

39. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ, и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милутин Петровић 1996. Предузетник Горње Злегиње
2. Александар Рајковић 1981. Пољопривредник Горње Злегиње
3. Милош Цветковић 1962. Пољопривредник Горње Злегиње
4. Крстивоје Пантелић 1965. Радник Горње Злегиње
5. Милош Пантелић 1954. пољопривредник Горње Злегиње

 

 

40. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ВРАЖОГРНЦИ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Стефан Симић 1994. Радник Вражогрнци
2. Марко Милојевић 1994. Дипл.инж.прехрамбене технологије Вражогрнци
3. Оливера Петровић 1988. Правни техничар Вражогрнци
4. Марко Петровић 1989 инжењер Вражогрнци
5. Јелена Пауновић 1987. Дипломирани правник Вражогрнци

 

 

41. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ТРНАВЦИ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Марко Петровић 1986. Пластичар Трнавци
2. Владислав Раденковић 1995 Аутопревозник Трнавци
3. Ненад Савковић 1983. Предузетник Трнавци
4. Иван Петровић 1977. Предузетник Трнавци
5. Дејан Савковић 1979 земљорадник Трнавци

 

 

42. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ЉУБИНЦИ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Перица Станић 1999. Студент Љубинци
2. Игор Рачић 1988. Возач Љубинци
3. Братислав Станковић 1982.   Љубинци
4. Марица Левић 1959. Домаћица Љубинци
5. Борко Гочманац 1975. Електротехничар енергетике Љубинци
6. Љубиша Станковић 1968. Ветеринарски техничар Љубинци
7. Славко Варинац 1962. машинбравар Љубинци
8. Немања Варинац 1992. Прехрамбени радник Љубинци

 

 

43. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ДОБРОЉУПЦИ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Димитријевић 1976. Мастер инжењер пољопривреде Доброљупци
2. Александар Ђурђевић 1987. Радник Доброљупци
3. Далибор Палуровић 1978. Помоћни радник Доброљупци
4. Бобан Никитић 1992 Историчар Доброљупци
5. Владица Мијатовић 1980. Радник Доброљупци
6. Бобан Кршанин 1978. Радник Доброљупци
7. Горан Марковић 1980. земљоарадник Доброљупци

 

 

44. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ПАЊЕВАЦ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Мирјана Пуношевац 1989. Економиста Пањевац
2. Дејан Перјаница 1976. Пољопривредник Пањевац
3. Сандра Пуношевац 1989. Пољопривредник Пањевац
4. Емина Миљковић Тодоровић 1991 Дипломирани економиста Пањевац
5. Никола Томић 1995 Електричар Пањевац
6. Звонимир Пуношевац 1969 Радник Пањевац
7. Петар Коматовић 1962 пољопривредник Пањевац

 

 45. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ПАРЧИН, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Срђан Павличевић 1978. домар Парчин
2. Милан Недељковић 1969. Возач Парчин
3. Богосав Минаковић 1972. Пољопривредни техничар Парчин
4. Мирослав Рутић 1972. Пољопривредни техничар Парчин
5. Бранислав Милисављевић 1976. занатлија Парчин

 

46. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ШЉИВОВО, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Обрад Јотић 1978. Столар Шљивово
2. Радман Марковић 1974. Средња машинска Шљивово
3. Иван Радосављевић 1978. Средња машинска Шљивово
4. Богдан Јотић 1975. Средња машинска Шљивово
5. Мирољуб Алексић 1962. Вариоц Шљивово
6. Иван Аздејковић 1981. Факултет за трговину и банкарство Шљивово
7. Младен Милић 1985. Дипломирани инжењер пољопривреде Шљивово

 

47.  Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ВИТКОВО , и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милутин Рилак 1970. Незапослен Витково
2. Дарко Кнежевић 1988. Радник Витково
3. Владимир Ивковић 1980. Фасадер Витково
4. Бобан Миљковић 1985. Радник Витково
5. Саша Савковић 1974. пољопривредник Витково
6. Александар Чеврљаковић 1998. Ветеринарски техничар Витково
7. Драган Ћосић 1978. Дипломирани педагог Витково
8. Андреја Ивковић 1951. Пензионер Витково
9. Вељко Ђорђевић 2001. Незапослен Витково
10. Милован Савковић 1975. Пољопривредни техничар Витково
11. Младен Ћосић 1990. аутомеханичар Витково
12. Стефан Стамболић 1993. Машиснки техничар Витково

 

48. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице СТУБАЛ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Милослав Милинчић 1974. Радник Стубал
2. Драган Милинчић 1984. радник Стубал
3. Далибор Јанковић 1981. Аутоелектричар Стубал
4. Милош Судимац 1989 радник Стубал
5. Александар Јеленковић 1981. Пољопривредник Стубал
6. Живојин Милић 1975. Трговински радник Стубал
7. Радомир Самарџић 1977. радник Стубал

 

 

49. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ВЕНЧАЦ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Горан Давидовић 1968. машинац Венчац
2. Јована Рашковић 1990. учитељица Венчац
3. Душан Прибаковић 1982. пољопривредник Венчац
4. Јелица Атанасковић 1991 Доктор медицине Венчац
5. Немања Недић 1998. Царинарник Венчац
6. Милан Атанасковић 1985. Ветеринарски техничар Венчац

 

 

50. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице НОВАЦИ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Борис Ђорђевић 1985. Геометар Новаци
2. Дејан Миљаковић 1973. Машински технирач Новаци
3. Милован Цимбаљевић 1980. Радник Новаци
4. Немања Дуњић 1995. аутомеханичар Новаци
5. Милорад Ћосић 1972. Возач Новаци
6. Душан Николић 1989. Пољопривредни техничар Новаци
7. Дејан Станковић 1986. металостругар Новаци

 

51. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице БОБОТЕ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Предраг Мијатовић 1978   Боботе
2. Јован Пецић 1996.   Боботе
3. Чедомир Чеврљаковић 1966.   Боботе
4. Младен Павловић 1994.   Боботе
5. Душан Павловић 1993   Боботе
6. Југослав Симић 1974. столар Боботе

 

 52. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице СТАЊЕВО, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Радомир Беочанин 1967. графичар Стањево
2. Љубодраг Ђукић 1960. Инжењер Стањево
3. Милован Беочанин 1969. Радник Стањево
4. Наташа Џопалић 1988. Економиста Стањево
5. Горан Бабић 1976. Електротехничар рачунара Стањево
6. Зоран Поповић 1976. Радник Стањево
7. Радован Лапчевић 1969. пољопривредник Стањево
8. Милош Радуловић 1985. Дипломирани економиста Стањево

 

53. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице МАРКОВИНА, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Верољуб Симић 1970. Машинбравар Марковина
2. Славиша Ивљанин 1977 Подофицир Марковина
3. Душан Милићевић 1989. Металостругар Марковина
4. Горан Ивљанин 1966. Радник Марковина
5. Раде Симић 1973. Машински техничар Марковина

  

54. Ово решење објавити у „Сл.листу општине Александровац“, на огласној табли Месне заједнице Александровац и на званичној интернет презентацији општине Александровац.

 

 

Број: 013-02/2021-01-368

У Александровцу, дана 01.7.2021.године

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

ЉИЉАНА ЈОВИЋ

 

Print Friendly, PDF & Email