«

»

мар 09

Решење о проглашењу изборне листе бр 1. – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ

               На основу члана 15 став 1 тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/ 11 и 12/20),

               Општинска  изборна комисија општине Александровац , на седници  одржаној 07 марта 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа бр 1.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ

коју је, 7. марта 2020. године, поднела

Коалиција :”Александар Вучић –За нашу децу.”

за изборе за оодбонике скупштине Александровац , расписане за 26. април 2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

               Општинска  изборна комисија општине Александровац  је утврдила да је овлашћено лице у име Коалиција :”Александар Вучић –За нашу децу.”поднело благовремену и уредну Изборну листу и сву прописанудокументацију за изборе за одборнике  скупштине општине Александровац, расписане за 26. април 2020. године.

               Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето укупно 2296 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају наведену изборну листу.

               У складу са наведеним, Општинска  изборна комисија општине Александровац  је донела одлуку како је наведено у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији општине Александровац  у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

01 Број: 013-4/2020- 4,од 7. марта 2020. године

 

                                                          Председник

                                                          Добрила Вукојевић, с.р.

 

 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А бр.1

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

Кандидати за одборнике су:

 

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1 др Мирко Михајловић 1960. др медицине спец педијатрије Александровац
2 Славољуб Миљковић 1952. Предузетник Александровац
3 Дејан Марковић 1968, Аутонеханичар Доњи Ступањ
4 Маријана Милошевић 1977. професор Александровац
5 Душица Џамић 1989. Дипломирани менаџер безбедности Александровац
6 Владислав Михајловић 1986. дипл. менаџер информатике Александровац
7 Братислав Варинац 1969. пољопривредник Љубинци
8 Бојан Ковачевић 1977. саобраћајни техничар Тулеш – 37230 Александровац
9 др Верослава Ђорђевић Томић 1970. лекар Витково
10 Снежана Ивљанин 1966. техничар пољопривреде Александровац
11 Милорад Симић 1968. Пољопривредник Врбница 37233
12 Микица Цветковић 1961. Радник Дашница 37234 Г. Ступањ
13 Марко Томић 1987. доктор медицине Горњи Ступањ
14 Јелена Јовковић 1982. дипломирани менаџер Шљивово 37239
15 Снежана Карајовић 1986. радник (техничар) Лаћислед, Александровац
16 Драган Благојевић 1962. текстилни инжењер Александровац
17 Мирољуб Стевановић 1966. радник Доње Ратаје 37236
18 Горан Стојаковић 1976. Пољопривредник Пуховац
19 Олгица Ћоћић 1980. др. медицине Г. Вратари 37230 Александровац
20 Ивана Ивковић Радисављевић 1981. дипломирани економиста менаџер у здравству Александровац
21 Александар Милинчић 1984. предузетник Александровац Мрмош
22 Марко Мијаиловић 1989. Радник Тржац 37230 Александровац
23 др Мирослав Карајовић 1983. доктор медицине Лаћислед бб 37234
24 Драгана Жарковић 1976. ек. техничар Ракља
25 Сунчица Катанчевић 1975. Медицинска сестра Александровац
26 Саша Милутиновић 1974. пољопривредник Ржаница, Александровац
27 Тома Савковић 1952. Магистар Техничких наука Витково, 37230 Александровац
28 Иван Дуњић 1980. предузетник Александровац
29 Гордана Бићанин 1959. благајник Александровац
30 Јелена Недељковић 1986. професор разредне наставе Александровац, Кожетин
31 Зоран Шибић 1966. Радник С. Суботица
32 Зоран Михајловић 1965. Пољопривредник Александровац, Латковац
33 Слађан Видојевић 1969. проф. Одбране и Заштите Александровац
34 Марија Живковић 1998. Економски техничар Гаревина 37234
35 Јасна Вујић 1985. струковни васпитач Козница Александровац
36 Миломир Миодраговић 1972. машин бравар Лесковица
37 Томица Анђелковић 1970. радник Доње Ратаје 37236
38 Боговид Бежановић 1960. машински инжињер В. Врбница
39 Далиборка Симић 1977. медицинска сестра Плеш
40 Марија Богдановић 1984. Професор Александровац
41 Стефан Радовановић 1993. Машински техничар Доњи Вратари
42 Предраг Станковић 1971. трговац Горњи Ступањ 37234
43 Владица Ђурђевић 1979. средња стручна спрема Доброљупци
44 Ивана Луковић 1983. професор енглеског језика Александровац
45 Јелица Милојевић 1961. трговац Боботе 37230
46 Драган Трифуновић 1977. машински техничар Плоча
47 Душан Станић 1988. дипл. инг. пољопривреде село Вражогрнци
48 Ненад Марковић 1980. пр. физ. васпитања Шљивово
49 Марија Милановић 1978. ветер. техничар Александровац, Латковац
50 Александра Милићевић 1989. дипломирани психолог Александровац
51 Драгош Стефановић 1968. пољопривредник Јелакци
52 Слободан Судимац 1969. економиста Парчин, 37239 Шљивово
53 Бранислав Миљковић 1986. радник Горње Ратаје 37236
54 Данка Пљакић 1986. Мастер инжењер текстилне технологије Александровац, Мала Ракља
55 Данијела Ђорђевић 1985. Мадицинска сестра техничар Тулеш, Александровац 37230
56 Милан Минић 1984. адвокат Кожетин, Наде Милутиновић
57 Иван Милићевић 1960. ветеринар Александровац
58 Драгана Ђорђевић 1990. мастер учитељ Новаци
59 Бранкица Вуковић 1986. дип. дефек.мастер логопед Александровац

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email