«

»

дец 28

Решење о избору кандидата за чланове Савета Mеснe заједницe Доњи Ступањ одржаних 26.12.2021. године

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 9/19), Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац, на V седници одржаној дана 27.12.2021. године, донела је

 

РЕШЕЊЕ

 

I У складу са укупним резултатима избора за чланове Савета Mеснe заједницe Доњи Ступањ одржаних 26.12.2021. године, за чланове Савета Mеснe заједницe Доњи Ступањ изабрани су:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Бобан Карић 1959. Радник Доњи Ступањ
2. Драгиша Шошић 1962. Радник Доњи Ступањ

 

3. Бојан Шошић 1975. Радник Доњи Ступањ

 

4. Дејан Радмановац 1980. Радник Доњи Ступањ

 

5. Дејан Башић 1974. Радник Доњи Ступањ

 

6. Ненад Шелмић 1995. Радник Доњи Ступањ

 

7. Драган Лисинац 1971. Радник Доњи Ступањ

 

 

 

II  Ово решење објавити у „Службеном листу општине Александровац“ и на званичној интернет презентацији општине Александровац.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 013-07/2021-01-27 од 27. децембра 2021. године

 

                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

                                                                                 Александар Ђорђевић,с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email