«

»

апр 01

Рад инспекције за време ванредног стања

У вези Закључка Владе Републике Србије о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта („Сл. гласник РС“ бр. 35/2020 – 18 и 37/2020 – 3), Општинска управа општине Александровац, Одељење за инспекцијске послове извештава грађане да је наставак обављања инспекцијских послова обезбеђен путем писане или електронске поште или телефонским путем.

 

Поднесци грађана могу се доставити на следеће адресе:

Адреса за пријем писане поште:

Општинска управа општине Александровац

Одељење за инспекцијске послове

Ул. Јаше Петровића бр. 8

37230 Александровац

 

Адреса за пријем електронске поште:  inspekcija@aleksandrovac.rs

Контакт телефон: 037 3 554 558

 

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

 

* * *

Поступање органа у вези примене рокова у управном поступку прописано је Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 41/2020 и 43/2020). Исти пропис примењиваће се и у предметима започетим пре доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања.

 

 

Начелник Одељења за инспекцијске послове

                                                              Негован Ивановић

Print Friendly, PDF & Email