«

»

апр 13

Првa изменa Конкурснe документације за јавну набавку мале вредности радова број ЈН 1.3.9.Р/2017-Извођење радова на чишћењу канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина