«

»

мај 13

Због чега су важни поуздани подаци о отпаду и отпадним водама

 giz batonРадници ЈКСП „Александровац“ започели су ове недеље други циклус мерења састава и количине отпада у овој години уз подршку GIZ IMPACT пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама“. За разлику од прошле године када им је за овај посао била потребна стручна помоћ, радници комуналног предузећа сада сасвим самостално обављају сва мерења. Стечена знања и искуства из претходне године не само да су им помогла да побољбају квалитет извештавања према Агенцији за заштиту животне средине, већ и да стекну свеобухватну слику о употребној вредности отпада. У овој години предвиђена су још 2 мерења отпада и отпадних вода и још 2 кампање узорковања отпадне воде у складу са законским обавезама ЈКСП.

Добијени подаци служе као параметри за пројектовање будућих постројења према реалним потребама општине. Циљ је коришћење отпад као употребљивог ресурса путем повећавање степена рециклаже, смањивање количине отпада који завршава на депонији. Изградња рециклажног центра, постројења за пречишћавање отпадних вода и енергетско искоришћење отпада су инфраструктурни пројекти који могу да привуку финансијере – домаће или међународне фондове.
Подаци говоре да је готово 70% отпада који стварају становници општине Александровац може да се рециклира. Рециклажа као нова индустријска грана свакако би допринела и стварању нових радних места и поспешила еконоски развој општине. Смањила би се количина отпада који тренутно завршава на општинској депонији, а окружење било чистије и здравије. Александровац би привукао већи број туриста и инвеститора који радо улажу у општине које воде бригу о животној средини. У оквиру анкете која је вршена прошле године у општини Александровац, око 50% анкетираних грађана је спремно да подржи систем одвајање отпада у свом домаћинству.

Print Friendly, PDF & Email