«

»

мај 25

Прелиминарна одлука о додели средстава буџета традиционалним црквама и верским заједницама за 2021. годину

           На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број  2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 63,   члана 11. став 3.  Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац ( „ Службени лист општине Алексндровац“ број 8/20) и на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за 2021. годину од 23. априла 2021. године,   на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председник општине Александровац дана  21.  маја  2021. године донео је

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 63, а која су намењена за финансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Александровац за 2021. годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара расподељују се на следећи начин:

 

 1. Храм Светих Апостола Петра и Павла у Јелакцима- пројекат- Зидање потпорног зида, звоника и замена столарије– 600.000,00 динара

 

 1. ЦО Великоврбнички – пројекти:
  • Замена дотрајалог крова на цркви св. Николе у В. Врбници – Доњој– 100.000,00 динара
  • Замена дотрајалог крова и облагање зидова цркве св. Романа- Манастирку ОСБ таблама у Мрмошу-100.000,00 динара
  • Покривање тераса испред црквеног дома храма Вазнесења Господњег у Лаћиследу-100.000,00 динара
  • Уградња подних плочица при цркви св. Андреја Првозваног у Доњем Ступњу – 200.000,00 динара
  • Наставак фрескописања цркве Светог Саве у Дашници – 300.000,00 динара.

 

 1. ЦО Трнавци, црква Св. Николаја у Љубинцима- пројекат- Постављање крова. -700.000,00 динара

 

 1. ЦО Плоча, молитвиште Св. Јована у Козници- пројекат- изградња летњиковца – 200.000,00 динара
 2. ЦО Горњоступљански, пројекат – Реконструкција храма Светог Козме и Дамјана у Горњем Ступњу– 200.000,00 динара

 

 1. Пријава ЦО Александровац – пројекат – Изградња бетонског прстена за ограду око новог храма са радовима у порти на припреми тампона за постављање бехатон плоча. – С обзиром да да не постоји хитност за извођење инвестиционих радова, а имајући у виду стање у ком се објекат налази,  пријава се одбија.

       Пријаве:

 1. ЦО Плоча, црква брвнара са звоником у Јабланици – пројекатизградња темеља за цркву брвнару са звоником.
 2. ЦО Плоча црква Летине – пројекат- изградња санитарног блока.

          Одбацују се као непотпуне.

 

  Учесници јавног конкурса имају право да Општинском већу  општине Александровац поднесу приговор на ову  Одлуку у року од пет дана од дана објављивања исте.

 

  Ову одлуку објавити  на званичној интернет страници  општине Александровац  и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-442/2021-07 од 21. маја  2021. године

 

 

 

                                                                                                                                   Председник

                                                                                                               Др Мирко Михајловић, спец. мед. с.р.

Print Friendly, PDF & Email